Fokus på kvinner


Når kvinner går sultne, er dette noen ganger på grunn av av at kvinner har ulik tilgang på ressurser, utdanning og inntekt. Og fordi de i mindre grad deltar i beslutningsprosesser.

Når sult og underernæring påvirker kvinner, får det virkninger også for deres barn. Mer enn 19 millioner barn blir født hvert år med lav fødselsvekt, ofte som resultat av at deres mødre har fått for lite næring før og under graviditeteten.

Ernæring for mødre
Når en kvinner er gravid har kroppen hennes spesielle ernæringsmessige behov. Etter fødselen har hun større behov for energi og andre næringsstoffer som gjør morsmelken næringsrik for barnet. Les mer


Skolemat for jenter

 Gjennom skolematprogrammer verden over bidrar WFP til å redusere kjønnsforskjeller innen utdanning.  Les mer

Sult i arv

Disse barna har 20 ganger større sannsynlighet for spedbarnsdød. De som overlever har større sannsynlighet for å forbli underernærte gjennom oppveksten. Det er også sannsynlig at de vil møte helse- og lærevanskeligheter gjennom hele livet. Dette betyr at sult og dens konsekvenser går i arv fra generasjon til generasjon.

Men kvinner er ikke bare sultofre. De er også den mest effektive løsningen på bekjempelse og forebygging av sult.

Kvinner som løsningen

I mange land er kvinner bærebjelken i jordbrukssektoren og i matsystemer og utgjør brorparten av jordbruksarbeiderne. Kvinner spiller også en nøkkelrolle i å garantere matsikkerhet for hele husholdningen. Erfaring viser at når maten ligger i kvinnens hender er sannsynligheten større for at den når barns behov for næring. WFP engasjerer seg for å sette i gang tiltak som styrker kvinnens rolle som nøkkelen til forbedring av matsikkerhet for alle. For mer informasjon, se WFPs Gender Policy.

Nøkkelfakta
  • Åtte av ti bønder i Afrika er kvinner, i Asia er seks av ti bønder kvinner.
  • I hvert tredje hjem verden over er kvinnen den eneste forsørger.
  • Mangel på jern hos kvinner fører til at om lag 111.000 mødre dør i barsel hvert år.
  • I Brasil øker sannsynligheten for at et barn overlever med 20 prosent, dersom inntekten ligger i morens hender.