Analyse av matvaresikkerhet


 

Logistics

Før intervensjon i et hvilken som helst land, er første prioritet for WFP å tilegne seg en forståelse for matvaresikkerhetssituasjonen hos befolkningen. WFP's matvaresikkerhetanalyser kalles VAM (Vulnerability Analysis and Mapping), og utføres av en stab på 150 forskere rundt om i verden.

To viktige publikasjoner

Å vurdere et lands matvaresikkerhet utføres av WFPs unike nettverk av spesialister rundt om i hele verden. For å vurdere matvaresikkerheten jobbes det tett med nasjonale myndigheter, FN-partnere og NGOer. Basert på deres analyser kan WFP bestemme seg for å trappe opp nødhjelpsassistanse og avgjøre hvilken type intervensjon som passer best, samt hva den beste responsen er for å redde menneskers liv og livsgrunnlag. Spesialistenes arbeid avhenger av avansert teknologi, som satellitter, Geographic Information Systems (GIS) eller bruk av Personal Digital Assistants (PDA).   

Resultatet av disse undersøkelsene er: vurdering av nødhjelpssituasjonen, kartlegging av situasjonen, markedsanalyse og matsikkerhetsovervåkning. 

Alle WFP's matsikkerhetsundersøkelser er offentlige dokumenter og kan lastes ned herfra: Food Security Analysis Assessment Bank.

WFP jobber for og kontinuerlig utvikle nye metoder for å innsamle data om økonomiske, sosiale og økologiske trender sett i forhold til fattige og sårbare familier. 

VAMs retningslinjer og referanser gir det humanitære samfunnet en oppdatert vurdering for veiledning, verktøyer og tips slik at de kan bistå menneskers behov i forskjellige kontekster.  

Mer informasjon? Last ned Food Security Analysis faktaark 

En skala for matsikkerhet

WFP jobber med partnere for å utvikle standardiserte målenheter for å klassifisere situasjonen rundt matvaresikkerhet. IPC skalaen begynner med å kartlegge en generell matsikkerhetssituasjon, til og kategorisere en humanitær katastrofe. Lær mer om IPC.

Hva er matvaresikkerhet?

Mennesker er betegnet som matvaresikre når de til enhver tid har tilgang til næringsrik, trygg og tilstrekkelig mat for å kunne opprettholde et sunt og aktivt liv(definert av World Food Summit i 1996). Analytikere ser på kombinasjonen av følgende elementer når de vurderer matvaresikkerheten: 

Tilgjengeligheten til mat: Mat bør være tilgjengelig i tilstrekkelig kvantitet, samt tilgjengelig over tid. Muligheter for lagring av mat og matproduksjon i et gitt område vurderes, men også muligheten for at mat fra andre områder kan nå gitte områder via handel eller assistanse. 

Matvaretilgang: Mennesker må ha mulighet til og regelmessig ha tilgang til riktig menger av mat gjennom handel, jordbruk, byttehandel, lokal hjelp, lån eller matvareassistanse. 

Utnyttelse av mat: Konsumert mat må ha en positiv næringsmessig innvirking på mennesker. Dette gjelder alt fra matlaging, oppbevaring og praksis knyttet til hygiene, individuell helse, vanntilgang, sanitet og delepraksis av mat i husholdningen.