Ernæring


 

Logistics

For hver nødhjelpsoperasjon WFP igangsetter må det først bestemmes hvilken type mat, samt hvor mye mat som skal distribueres. Men det er ikke kun et spørsmål om å sende mat, det er også viktig at det ankommer næringsrik mat for å adressere de behovene som er. 

 

Ved å bruke internasjonale standarder og retningslinjer kan WFP’s ernæringseksperter veilede om hva som er den rette maten for de mennesker som står ovenfor sult, og er i risiko for underernæring. Men matvaner og dietter er forskjellige over hele verden, og matvareassistansen må derfor tilpasses til hva de lokale befolkninger er vant til å spise og tilberede. Les mer 

Hva sier eksperten? 

BBC World Service intervjuet for nylig WFP sin ernæringsekspert Martin Bloem, som en del av en sending med fokus på å bekjempe sult. Programmet handlet spesifikt om Malawi.

De første leveår 

Noen av våre programmer har spesifikke ernæringsformål, som for eksempel å adressere spesifikke mangler eller å forbedre næringsopptaket.  

Forskning bekrefter at riktig ernæring i de tidlige årene av livet er viktig for menneskets individuelle vekst og mentale utvikling. Dette er en av grunnene til at WFPs ernæringsarbeid er rettet mot å assistere unge barn og deres mødre.  WFP jobber også med andre sårbare grupper, som for eksempel mennesker som lever med HIV, eller foreldreløse unge mennesker som har mistet mor og/eller far på grunn av AIDS. Lær mer om dette.

Ernæring i alle operasjoner 

Men ernæring blander seg sammen med alle WFPs operasjoner og programmer. Organisasjonen gir ernæringsveiledning også i nødhjelpsrelaterte matvaredistribusjoner. Det samme gjelder i mindre dramatiske situasjoner, som for eksempel når det deles ut høyenergikjeks tilsatt ekstra næring eller varme måltider til skolebarn.

Feil-og underernæring påvirker millioner av mennesker rundt om i verden. En tredjedel av alle dødsfall i utviklingsland kan knyttes til underernæring. WFP’s roller er å bekjempe under-og feilernæring, ikke bare i nødhjelpssituasjoner, men også for å forebygge sult.