Hva er sult?Sult: kroppens signal om at den mangler energi (kalorier) og har bruk for å spise. Sult kan videre føre til feil – og underernæring.

Feilernæring: defineres som en tilstand der kroppens fysikk er svekket slik at den ikke kan utvikle seg og opprettholde naturlige funksjoner, som å gjennomføre graviditet, amme, utføre fysisk arbeid samt motstå og bli frisk etter sykdom. Feilernæring dekker over mange ulike tilstander: fra det å være faretruende tynn (se undervekt), forholdet mellom høyde og alder (se stunting / veksthemning), og/eller mangel på vitaminer og mineraler, til å være overvektig.

Underernæring: defineres som en tilstand hvor mennesker ikke får nok mat og tilstrekkelig med kalorier (energi) til å fylle de basale fysiske behov. Dette uttrykket brukes som mål for et lands evne til å oppnå tilgang til mat (matvaresikkerhet) og oppgjøringen stammer fra Food Balance Sheets, som utformes av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

  • Veksthemning (stunting): kan oversettes til lav-av-alder; en indikator på kronisk feilernæring som utregnes ved å sammenlikne et barns høyde med alder i forhold til befolkninger med velernærte og sunne barn. I følge UN Standing Committee on Nutrition's 5th Report on the World Nutrition Situation (2005) er nesten en tredjedel av alle barn veksthemmet.
  • Akutt underernæring (utmagring): beskriver en plutselig og alvorlig prosess, som har ført til et betydelig vekttap forbundet med sult og/eller sykdom. Akutt underernæring måles ved å sammenlikne et barns vekt med høyde i forhold til befolkninger med velernærte og sunne barn. Dette målet brukes ofte til å vurdere graden av alvor i katastrofer fordi det er en sterk sammenheng mellom akutt underernæring og dødelighet.


Undervekt: måles ved å sammenlikne et barns vekt med alder i forhold til befolkninger med velernærte og sunne barn. Det vurderes at 3,7 millioner dødsfall blant barn under 5 år er relatert til undervekt hos enten barnet eller moren. (Kilde: Comparative Quantification of Health Risks, 2004).


Hungersnød: Det er tre kriterier før det kan erklæres hungersnød i et land:

  • Minst 20 prosent av husstandene har ekstrem mangel på matvarer og har vanskelig for å klare seg selv.
  • Det er flere enn 30 prosent som lider av akutt underernæring
  • Dødeligheten skal være høyere enn 2 dødsfall per 10000 per dag

    Foto: WFP/Rein Skullerud

    Se flere fakta om sult her.