Norge og Verdens matvareprogram


Norge er den 14. største donoren til WFP og har blant annet bidratt betydelig i krisen i Sør-Sudan. Foto: WFP/Giulio d'Adamo

Norge er en engasjert donor og en høyt verdsatt partner for Verdens matvareprogram (WFP) . Norge bidrar hvert år sjenerøst til WFPs aktiviteter og operasjoner rundt om i verden.

Som et bevis på Norges engasjement i det arbeidet WFP utfører, donerte landet cirka NOK 602 millioner (US$ 74,5 million) til organisasjonen i 2014. Dette betydelige bidraget gjorde Norge til den 14. største donoren i 2014.

En viktig del av det årlige bidraget består av multilateral finansiering. Multilateral finansiering tillater WFP å fordele ressursene i samsvar med operasjonelle og organisatoriske prioriteter, og dermed sikre at sårbare mennesker mottar den støtte de trenger på raskest mulig måte. Norge er også en høyt verdsatt bidragsyter til WFPs Immediate Response Account (IRA). IRA er et multilateralt fond som muliggjør WFPs respons med å dele ut umiddelbar matvareassistanse til uforutsette kriser, før omfattende donorstøtte har blitt mobilisert. Norges støtte til IRA har gjennom årenes løp sikret livsviktig assistanse til millioner av sårbare mennesker i det første stadiet av humanitære kriser.

Som en ytterligere bekreftelse på Norges engasjement til WFPs arbeid og ønske om et tettere samarbeid, ble en strategisk samarbeidsavtale som strekker seg over 3 år (2012-2015) signert i september 2012. Avtalen gir cirka NOK 985 millioner (US $ 170 millioner) til WFP og innebærer nærmere samarbeid på områdene i) beredskap, ii) ernæring, klimatilpasning og forebygging.

Selv om mesteparten av Norges bidrag faller inn under rammen av den strategiske samarbeidsavtalen, blir ytterligere bidrag også gitt noen ganger. I 2012 ga Norge støtte til prosjekter i Den demokratiske folkerepublikken Korea. Disse bidragene gjør det mulig for WFP å gi livreddende mat til tusenvis av kvinner, barn og menn som sliter med å takle natur- og menneskeskapte katastrofer.

Norges støtte til WFP går lenger enn til pengebidrag og aktiv deltagelse i høy nivå diskusjoner. Norge bidrar også til organisasjonen med kvalifisert personell gjennom dets Stand-by-Partner og Juniorekspert (JPO) programmer. Den norske Stand-by Partner, NORCAP, bidrar WFP med høyt profesjonelle medarbeidere og tekniske løsninger i de første fasene av en nødssituasjon. Typisk dreier støtten seg om oppføring av leirer etter uventede naturkatastrofer, eller utsendinger av særlig teknisk kvalifisert  personell, for eksempel ingeniører eller logistikere, slik at de kan hjelpe med å sette opp den første nødhjelpsassistansen på stedet. Gjennom JPO programmet blir profesjonelle unge norske mennesker, som ønsker seg en karriere som FN-ansatt, rekruttert av WFP for to til tre år med økonomisk støtte fra Norge. Norske junioreksperter er høyt verdsatt i hele organisasjonen.

Bilde til venstre: Palestinsk mann laster av matvarer donert gjennom midler fra Norge. Bilde til høyre: Afghanske skolegutter holder opp forsterkende energikjeks donert til WFP ved hjelp av norske midler. Se fotoalbum her. Copyright: WFP

 

 Vi holder deg oppdatert på de seneste pressemeldinger og nyheter fra Utenriksdepartementet, som har tilknyttning til kampen mot sult og Verdens matvareprograms mandat. Følg med herCopyright: Utenriksdepartementet

 
 

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Deres hovedoppgave er å bidra til at norsk bistand er mest mulig effektiv, og når sine mål. Norad gjør dette ved å gi faglige råd til de som yter bistanden. Norad sørger også for at bistanden kvalitetssikres og evalueres. Les deres rapport "Making Gender Matter in Humanitarian Operations," hvor WFPs kjønnsperspektiv i nødhjelpsarbeidet undersøkes.Copyright: WFP