Om WFP i Norden
Verdens matvareprograms (WFP) nordiske kontor i København jobber for å øke bevisstheten om organisasjonen og de nordiske partnernes nøkkelrolle i kampen mot global sult og underernæring. Kontoret er organisasjonens vindu ut mot de nordiske landene, som til sammen er den fjerde største donoren til WFP.

Kontorets informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet har som mål å øke den politiske og folkelige støtten for å bekjempe sult, og henvender seg bredt til politikere og andre beslutningstagere, samarbeidspartnere, media, studenter og allmenheten. Arbeidet omfatter å holde presentasjoner og forelesninger, å delta i konferanser og seminarer, å gjennomføre studiereiser for parlamentarikere og journalister, å samarbeide med eksterne medieplattformer, samt å kommunisere WFPs arbeid gjennom egne hjemmesider og sosiale medier.

WFPs nordiske kontor fungerer også som et samarbeidskontor mellom WFPs hovedkontor i Roma, region- og landskontor og partnere i de nordiske landene. For å kontakte medarbeidere på det nordiske kontoret, klikk her.