Verdens fem toppnivåkriser (L3)


For øyeblikket står WFP ovenfor hele fem toppnivåkriser samtidig, noe som er flere enn noensinne. Vi er til stede og bistår kriserammede i Sør-Sudan, Syria, Den sentralafrikanske republikk, Irak og Jemen. Menneskene i hver av disse krisene har akutt behov for hjelp.

Irak

I tillegg til uroligheter som har pågått i flere irakiske provinser i flere tiår, brøt det i juni 2014 ut kamper i Mosul som ytterligere forverret situasjonen for matsikkerhet og tvang en ny bølge av mennesker på flukt. Siden midten av juni har dermed rundt 1,8 millioner irakere blitt drevet på flukt på grunn av konfliktnivået. Den humanitære situasjonen svekkes stadig på grunn av kampene, og mange irakere lever under ekstremt vanskelige forhold, uten tilgang til mat, vann eller husly. På grunn av den ekstreme humanitære situasjonen konflikten skapte, erklærte FN i august 2014 Irak som en toppnivåkrise (L3).

 

Jemen 

I Jemen er millioner av mennesker avskåret fra mat, vann, elektrisitet og andre basisbehov som følge av en raskt forverrende humanitær situasjon. Til og med før krisen brøt ut led 41% av befolkningen av matusikkerhet, inkludert 5 millioner som var alvorlig matusikre. I dag sliter nesten 13 millioner Jemenitter med å finne sitt neste måltid. Jemens usikre matsituasjon forverres raskt. Jemen har en av de høyeste ratene av feilernæring i barn i verden og, nå er 1 av 5 alvorlig matusikre og i akutt behov av matassistanse. Siden begynnelsen av konflikten har verdens matvareprogram nådd 3,6 millioner mennesker. Verdens matvareprogram planlegger å gradvis øke dette tallet fra og med begynnelsen av august, med et mål om å nå nesten 13 millioner mennesker før slutten av 2015.   

 

Sør-Sudan

 

Pågående kamper i den unge staten Sør-Sudan har tvunget titusener av mennesker på flukt fra hjemmene sine. Mange har søkt tilflukt i FN-leire. WFP gjør alt vi kan for å bistå den sivile befolkningen, og sammen med partnerne våre har vi så langt sørget for mat til mer enn 50 000 mennesker. Selv om vi i utgangspunktet fokuserte på å støtte mennesker i FN-leire, jobber vi nå med å nå ut til flyktninger som oppholder seg andre steder. WFP er svært bekymret for at den forlengede konflikten vil drive enda flere mennesker ut i sult. Mange familier har måttet forlate avlingene sine og levebrødet sitt på leting etter sikkerhet. WFP har oppfordret alle parter til å “beskytte uskyldige sivile” og å respektere nøytraliteten til humanitære arbeidere som prøver å hjelpe de i nød. 

- Få 9 kjappe fakta om krisen i Sør-Sudan her.
- Les den nyligste pressemeldingen om situasjonen i landet her.

Syria

Krisen i Syria har nå gått inn i sitt 5. år. Nylige vurderinger viser at nesten halve befolkningen i Syria har problemer med å få tak i nok mat. Som respons til krisen utvider WFP sine katastrofeoperasjoner, og planlegger å nå over syv millioner mennesker i 2014 – over fire millioner inne i Syria og nesten tre millioner flyktninger i nabolandene. Denne operasjonen er den største og mest komplekse nødhjelpsinnsatsen til WFP. I Syria distribuerer vi rasjoner med mel, olje, belgfrukter og noe boksmat. Vi har også begynt å distribuere drivstoff for å sørge for at familier kan lage mat og holde varmeapparater gående. Samtidig bistår WFP syriske flyktninger i Irak, Jordan, Libanon, Egypt og Tyrkia, for det meste ved å dele ut matkuponger. Vi sørger også for næringsrik snacks til unge flyktninger på skolen. 

Den sentralafrikanske republikk

Konflikten i Den sentralafrikanske republikk (SAR) har drevet flere hundre tusen mennesker på flukt fra hjemmene sine. Dette innebærer en helt ny dimensjon av motgang i et land hvor mange mennesker allerede slet med å finne sitt neste måltid. Som en følge av volden har ikke bøndene vært i stand til å høste inn avlingene sine, og mange har mistet levebrødet sitt. Akkurat nå sørger WFP for at folk får mat i hovedstaten Bangui, samt i de nord-vestlige områdene. Vi trapper opp operasjonene etter det nylige utbruddet av kamper, og tar sikte på å nå mer enn en million mennesker i 2014. I tillegg til generell matdistribusjon jobber vi for å sikre at barn og vordende mødre får den næringen de trenger, for å hindre at feilernæringen overføres til den neste generasjonen.