Publikasjoner

WFP og Norge


I forbindelse med den nye partnerskapsavtalen mellom WFP og Norge i mars 2016, ble det utarbeidet en flott brosjyre som summerer opp det viktigste samarbeidet: