Bedrifter


Private givere blir viktigere og viktigere for WFPs arbeid.

 Verdens Matvareprogram inngår innovative partnerskap med en bred rekke private bedrifter og virksomheter. Grunntanken er å kunne dra nytte av deres ekspertise i direkte relasjon til WFPs mandat. I retur vil bedrifter bidra til å redde liv i operasjoner i samarbeid med WFP.

Bedrifter og andre virksomheter kan hjelpe WFP ved å donere penger, logistikk-utstyr, kommunikasjonsteknologi, mat, ekspertise og opplæring.

Lær mer om hvordan din bedrift kan inngå et langsiktig partnerskap med WFP eller bidra i forkant av en katastrofe. Send en e-post til: wfp.nordic@wfp.dk

Gå til giverskjema