Skolemat


Logistics

I tillegg til å sørge for næringsrike måltider fungerer skolemåltidet som et sikkerhetsnett for fattige familier og bidrar til at barn forblir i skolen.

 

Skoler i utviklingsland mangler ofte kantiner, samtidig som mange fattige familier ikke har nok mat i hjemmet. Skolemåltider er en god måte å kanalisere næring til fattige barn. En mett mage hjelper dem å holde konsentrasjonen i klasserommet.

I mange land hvor skoleoppmøtet er lavt kan løfter om minst ett måltid om dagen øke deltakelsen og sikre regelmessig skolegang. Foreldre motiveres til å sende sine barn på skolen, i stedet for å holde dem hjemme for å arbeide eller passe på småsøsken.
I de fattigste delene av verden kan skolematprogrammer doble antall barn i skolen på ett år. Jenter er nøkkelmottakerne av skolemat, som ellers ikke ville hatt muligheten til å lære.

Helseintervensjoner
WFPs skolematprogrammer sikter mot å oppnå flere av FNs tusenårsmål. Programmene retter seg direkte mot målene om å halvere sult og realisering av universell grunnskole innen 2015, og målet om å oppnå likestilling innen utdanning.
På lang sikt bidrar skolemåltider til å bekjempe fattigdom og redusere sykdom. Programmene tilbyr en plattform for direkte oppfølging av barnehelse og -ernæring, for eksempel gjennom opplegg for fjerning av mark i magen.

Hvordan fungerer det?
WFPs skolemåltider kan være enkel formiddagsmat eller en næringsrik frokostgrøt. WFP bruker beriket mat for å sikre at barna får de vitaminene og mineralene de trenger. Studier viser at kosthold og ernæring spiller en kritisk rolle i fysisk og intellektuell utvikling.
Likevel trenger man mer for få de fattigste jentene til å komme på skolen. Gjennom "ta med hjem"-prosjektet kan familier som sender sine døtre til skole motta sekker med ris og flasker med olje.

 

 

 

Hvordan kan du hjelpe? 

Verdens matvareprogram har utviklet en app - ShareTheMeal - hvor du med bare et tastetrykk på smarttelefonen og 4kr kan dele et skolemåltid med et barn. Hvilke land de innsamlede midlene går til varierer, avhengig av matvaresituasjonen rundt om i verden. Du kan til enhver tid se hvor pengene går, og hva som er målet, på appen. Last den ned i dag!

 

 

 

 

 

 

 

Hva skal til for å hjelpe?

For å kunne gi mat til 66 millioner sultne skolebarn ville det kun koste verden i underkant av 18 milliarder kroner i året. Lær mer