Den globale kampen mot sult


Verdens matvareprogram (WFP) er verdens største humanitære hjelpeorganisasjon som arbeider for å bekjempe sult verden over.

Når en humanitær krise oppstår er alltid første prioritet å redde liv. WFP sørger for at livsnødvendige matvarer kommer ut til dem som trenger det mest i områder som har vært rammet av krig, sivile konflikter eller naturkatastrofer.

Etterhvert som nødsituasjonen kommer under kontroll blir det viktig å også tenke i lengre linjer. WFP bruker mat som et middel til å hjelpe lokalsamfunn med å gjenoppbygge ødelagt infrastruktur og på denne måten legge grunnlaget for en bæredyktig utvikling. Videre arbeider også WFP med en rekke langsiktige utviklingsprosjekter som skal gjøre utsatte folkegrupper og mennesker i stand til å bli selvforsynte og dermed forebygge sult.

WFP er en del av FN-systemet og finansieres utelukkende gjennom frivillige bidrag.

WFP ble grunnlagt i 1961 utifra en visjon om å skape en verden hvor ingen trenger å gå sultne og hvor alle er sikret tilgang til den maten de trenger for å kunne leve et sunt og aktivt liv.Denne visjonen arbeider vi stadig iherdig for å realisere, i samarbeid med andre FN-organisasjoner, ulike ikke-statlige organisasjoner (NGOer) og verdens regjeringer. WFP har sitt hovedkontor i Roma, sammen med FAO og IFAD.

I gjennomsnitt, når WFP mer enn 80 millioner mennesker med matvarehjelp i over 80 land hvert år. 

WFP har omtrent 14.800 medarbeidere og de aller fleste av dem er utstasjonerte i felten, hvor de yter bistand til ofre for katastrofer, sult og fattigdom.

 

LES OM VÅRE RESULTATER I 2015