Organisering


             

Verdens Matvareprogram (WFP) ledes av et styre bestående av representanter fra 36 ulike medlemsland.

Organisasjonens øverste leder blir utnevnt av FNs Generalsekretær og Generalsekretæren for FNs Mat- og landbruksorganisasjon (FAO), for en femårsperiode. WFPs nåværende direktør er David Beasley, som ble utnevnt 5 april 2017. Han har et administrativt ansvar, i tillegg til ansvar for implementering av programmer og prosjekter.

WFPs hovedkvarter i ROMA

WFPs mål er beskrevet i en strategiplan og vedtas for fire år av gangen. Den nåværende strategiplanen ble vedtatt av styret i 2016 og markerer et historisk skifte for WFP. Organisasjonen har gått fra å være en nødhjelpsorganisasjon, til å bli en organisasjon som utvikler og implementerer sofistikerte og langsiktige løsninger i arbeidet med å bekjempe sult.

WFP finansieres utelukkende av frivillige bidrag. Bidragene kommer primært fra nasjonale regjeringer, men også privat sektor, fond og individuelle bidragsytere er viktige samarbeidspartnere. I 2009 var budsjettet for å nå ut til de med størst hungersnød på over 6 milliarder amerikanske dollar, noe som tilsvarer cirka 36 milliarder norske kroner.