Partnere


Verdens matvareprogram kan ikke bekjempe kampen mot global sult og fattigdom alene. Organisasjonens samarbeiderspartnere kan deles inn i fem hovedkategorier: 

 

Nasjonale regjeringer

Helt sentralt for WFPs arbeid er den nasjonale regjeringen i de landene hvor WFP er tilstede. Samarbeid og koordinering av arbeid med regjeringer er helt avgjørende for WFP, både med hensyn til katastrofe- og nødhjelpsoperasjoner og langsiktige utviklingsprogrammer. Les mer.

Ikke-statlige organisasjoner (NGO)

WFP samarbeider med 3000 NGOer om transport, lagring og distribusjon av matvarer, på vegne av organisasjonen. Les mer.

FAO og IFAD

De tre FN-organisasjonene Verdens Matvareprogram (WFP), FNs Matvare- og landbruksorganisasjon (FAO) og det Internasjonale Fond for Landbruksutvikling (IFAD) samarbeider om ett felles mål; å bekjempe sult. Les mer.

Andre FN-organisasjoner

Både i nødhjelpsoperasjoner og langsiktige utviklingsprosjekter samarbeider ofte WFP med en rekke andre FN-organisasjoner. Dette kan blant annet dreie seg om utveksling av teknisk ekspertise og tilgang til ressurser som ikke er direkte tilknyttet matvarer. Les mer.

Bedriftspartnere

WFP søker finansiering og samarbeid med bedrifter i den private sektoren for å nyttegjøre seg av den ekspertisen som hver enkelt bedrift besitter. På bakgrunn av dette har WFP innledet samarbeid innenfor en rekke ulike sektorer, som transport og logistikk, matvarehåndtering og matvareteknologi, informasjon- og kommunikasjonsteknologi, økonomi og personell. Les mer.