10 fakta om sult i Jemen

Publisert 10 April 2015

Foto: WFP/Micah Albert

Sult er et stort problem i Jemen. Hjelp WFP med å øke oppmerksomheten om den alvorlige situasjonen i landet ved å spre disse 10 fakta om sult:

 

 

 

  1. ​41 % av befolkningen i Jemen lever i matusikkerhet - totalt 10,6 millioner mennesker.
  2. 5 millioner av disse er alvorlig matusikre og 5,6 millioner er moderat matusikre.
  3. Dette betyr at det har vært en liten forbedring siden 2011, da 45 % av befolkningen levde uten matsikkerhet.
  4. Den minst matsikre provinsen i landet er Sa'ada, hvor 40 % av befolkningen lever i alvorlig matusikkerhet.
  5. Rurale husholdninger er mye mindre matsikre enn de som bor i urbane områder.
  6. Husholdninger styrt av kvinner er mindre matsikre enn de som er ledet av menn.
  7. Husholdninger ledet av mennesker uten lese- og skriveferdigheter er mindre matsikre enn andre.
  8. Den nasjonale raten for akutt underernæring er 12,7 %, sammenlignet med 13 % i 2011.
  9. Den nasjonale raten for veksthemning falt fra 46,6 % i 2012 til 41,3 % i 2014.
  10. Veksthemning er på et kritisk nivå i ti provinser, på et alvorlig nivå i åtte, og på et lavt nivå i to. Bare én provins (Mareb) har et akseptabelt nivå *

* Ifølge WHOs klassifisering er et akseptabelt veksthemningsnivå under 20 %, et lavt nivå er mellom 20 og 29,9 %, alvorlig er mellom 30 og 39,9 %, og kritisk er fra 40 % og oppover.


 
 
 

  1. foto:WFP/Maria Santamarina 2. foto:WFP/Barry Came