Den Europeiske Unionen bidrar til WFPs livsreddende arbeid i Sør Sudan

Publisert 26 Mai 2017

 

JUBA/KØBENHAVN – Den Europeiske Kommisjonen bekrefter sin forpliktelse til å redde liv i det konfliktrammede område Sør Sudan med et bidrag på NOK 100 millioner til Verdens matvareprograms (WFP) nødoperasjon. Dette er et ekstra bidrag utover de NOK 266 millioner som allerede ble bekreftet for 2017. 

Bidraget fra Generaldirektoratet for humanitær bistand og sivilt beredskap (ECHO) til WFP Sør Sudan vil gå til nødhjelp og ernæringstilskudd til nesten 890.000 mennesker som står overfor sult som følge av konflikt og sesongbasert matusikkerhet, herunder ca.  165.000 barn under femårs alderen og gravide og ammende mødre. For dette bidraget kjøper WFP 4.000 metriske tonn korn, 500 metriske tonn bønner, 800 metriske tonn olje og 1.000 metriske tonn av en spesielt næringsrikt type mat (Corn Soya Blend/CSB++).

Det gis en ytterligere NOK 41 millioner gis av EU- Kommisjonen for å støtte FNs humanitære luftservice (UNHAS) og logistiske samlingspunkter, som forvaltes av WFP på vegne av det humanitære samfunn for å gi lettere adgang til berørte mennesker.

“Denne støtten er avgjørende for våre pågående innsats for å imøtekomme det hittil usett høyt nivå av sult i Sør Sudan i år” sa Joyce Luma, WFP Representant og Landsdirektør i Sør Sudan. “Landet behøver kontinuerlig internasjonal støtte, som i kombinasjon med uhindret tilgang til den berørte befolkningen, vil bidra til å forhindre at den utfoldende katastrofen utvides ytterligere”.

Sør Sudan opplever de verste nivåene av matusikkerhet siden uavhengigheten med opptil 5,5 millioner mennesker som står overfor alvorlig sult. I Februar 2017 ble en hungersnød erklært i deler av det tidligere Unity State, i områdene Leer og Mayendit, som berørte omkring 100,000 mennesker. Tidlig og tilstrekkelig bevilgning av humanitær bistand de siste månedene har imidlertid hatt en positiv innvirkning, og matssikkerhetssituasjonen i disse områdene ser ut til å ha blitt bedre. Matsikkerhetssituasjonen i resten av landet har imidlertid forverret ytterligere, særlig i deler av det nordlige og vestlige Bahr el Ghazal, Upper Nile og Jonglei States. I enkelte områder har akutt feilernæring allerede nådd alarmerende nivåer. Denne situasjonen vil forverres ytterligere i løpet av den magre sesongen, da familier vil ha rundet sine matreserver fra den sisten høstingen.

“Vi er veldig takknemlige for det sjenerøse bidraget fra EU-kommisjonen, som har vært konsistent i å imøtekomme behovene til de mest sårbare menneskene i Sør Sudan”, la Luma til.

I 2016 bidro EU- Kommisjonen med NOK 183 millioner, som gjorde det mulig for WFP å yte matassistanse til 300.000 internt fordrevne mennesker, som var under FNs beskyttelse av for sivile (PoC) og andre konfliktrammede områder, samt lokale mennesker berørt av tre- års konflikten og langvarig matmangel i Sør Sudan. I tillegg mottok 84.000 barn og 35.000 gravide og ammende mødre spesialisert næringsrik mat. Et annet bidrag på NOK 41 millioner fra EU-kommisjonen fokuserer på FNs humanitære luftservice og logistisk samlingspunkt.

Siden begynnelsen av dette året har WFP bidratt med mat- og ernæring assistanse til 2.8 millioner mennesker i hele Sør Sudan, og forventer å nå ut til 4.1 millioner mennesker før året er omme.

Støtte fra givere, herunder EU- Kommisjonen, Norge, Australia, Brazil, Canada, Kina, Danmark, Færøyene, Finland, Tyskland, Japan, Litauen, Nederland, New Zealand, Sveits, Storbritannia, USA og andre private givere har vært avgjørende så langt. WFP behøver derimot NOK 1.1 milliarder umiddelbart, for å dekke sine operasjoner for de neste seks måneder.  

 

#                              #                                 #

WFP er verdens største humanitære hjelpeorganisasjonen som arbeider for å bekjempe sult verden over, leverer matassistanse i nødsituasjoner og arbeider med lokal samfunn for å forbedre ernæring og bygge motstandsdyktighet. Hvert år bistår WFP nærmere 80 millioner mennesker i 80 land.

For mer informasjon, vennligst kontakt Caroline Hurford caroline.hurford@wfp.org +39 066513 2330