"Det er simpelthen en tragedie"

Publisert 19 Januar 2017

Torben Due er Verdens matvareprograms landedirektør i Sana’a, Jemen, hvor flere og flere mennesker sulter. I dette intervjuet forteller Torben Due om utfordringene med å møte de humanitære behovene i et land hvor borgerkrig har resultert i at mange mennesker har blitt fordrevet fra hjemmene sine, omfattende fattigdom og forsvinnende ressurser. 

Hvordan er den humanitære situasjonen i Jemen akkurat nå?

Situasjonen i Jemen er tragisk og veldig dramatisk. Hver eneste dag lider flere og flere mennesker i Jemen av sult. Halvparten av landets befolkning lever nå med «krise»-nivåer av matvareusikkerhet. Rundt syv millioner mennesker er lever i ekstrem matusikkerhet og har akutt behov for matvareassistanse. Mødre, som selv har lite å spise, ser barna sine bli tynnere for hver dag som går.

Hvordan jobber Verdens matvareprogram i Jemen?

Verdens matvareprogram gir humanitær assistanse til nesten syv millioner mennesker over hele landet gjennom direkte matvarehjelp eller matkuponger. I løpet av de siste månedene har Verdens matvareprogram blitt tvunget til å oppdele matrasjonene i mindre mengder, ettersom behovene vokser og ressursene minker. Gjennom humanitær matvareassistanse har Verdens matvareprogram lykkes med å stabilisere situasjonen, men flere og flere yemenitter sulter.

Hvilke utfordringer møter Verdens matvareprogram i Jemen?

Voldelige kamper har gjort store deler av Jemen utilgjengelige. Havnens kapasitet er markant redusert på grunn av ødeleggelser, skip kan ikke legge til og broer og veier har blitt ødelagt. Det er ikke kapasitet til å lesse av lasten og transportere matvarer rundt i landet, hvilket skaper store flaskehalser. I tillegg er det massiv mangel på bensin.

En annen stor utfordring er den manglende finansieringen. Verdens matvareprogram har behov for 3,9 milliarder kroner for å kunne fortsette med å gi den desperat tiltrengte matvareassistansen fram til april 2017. Stillet overfor denne kritiske situasjonen har Verdens matvareprograms Jemen-kontor vært nødt til å ta et internt lån for å kunne dekke de mest umiddelbare utgiftene. På den måten kan Verdens matvareprogram fortsette med den mest nødvendige matvaredistribusjonen. Men Verdens matvareprogram har akutt behov for ressurser for å kunne tilbakebetale lånet og sikre at operasjonen fortsetter.

Derfor er vi meget takknemlige for de giverne, som har gitt eller lovet støtte til oss, blant annet Norge, Danmark og Finland.

Hvordan er situasjonen i Jemen sammenlignet med andre land du har jobbet i?

Selvfølgelig er hvert land og hver situasjon forskjellig fra hverandre. Det som gjør situasjonen i Jemen unik er fraværet av internasjonal oppmerksomhet. Det er en glemt konflikt med massive konsekvenser. Nesten halvparten av alle barn under fem er veksthemmet, den nesthøyeste andelen i verden. Disse barna vil være hemmet for resten av livet. Det er ikke bare det at de ikke vokser seg like høye som barn i vår del av verden. Deres hjerne er skadet for alltid. De kan aldri komme seg. Det er simpelthen en tragedie.

Hvordan ser en typisk dag på kontoret ut?

Jeg bruker det meste av tiden min på å koordinere med forskjellige FN-organisasjoner, myndighetene og samarbeidspartnere. Det betyr at jeg bruker det meste av tiden min på kontoret. Men det er ikke et normalt arbeidsmiljø. Vi bor i et beskyttet område, omringet av væpnede vakter og kan bare transporteres rundt i panserede kjøretøy. Det er meget begrenset, hvor mye vi kan bevege oss rundt – skal du til et sted må du planlegge det flere dager i forveien.

Hva er de største utfordringene for en nødhjelpsarbeider i Jemen?

Den største utfordringen er å nå ut til dem som har behov for vår hjelp – og samtidig vite at det finnes mennesker som har desperat behov for hjelp, men som vi ikke kan hjelpe. Naturligvis har det å jobbe i en konfliktsone også en psykologisk dimensjon – det påvirker deg på et personlig plan. Verdens matvareprograms landekontor er mye mindre enn kontorer i andre land med operasjoner av samme størrelse. Vi har bare 25 internasjonale ansatte. Resten er våre nasjonale ansatte, som gjør en fantastisk jobb under stressende, farlige og nesten umulige forhold.

Hva er de største øyeblikkene ved jobben i Jemen?

Et godt øyeblikk er når du på slutten av måneden kan se at vi lykkes med å levere mat til syv millioner mennesker. Det er et flott resultat. Uten Verdens matvareprogram ville folk ha lidd mye mer enn de allerede gjør. Verdens matvareprogram er en livslinje for en stor andel av Jemens befolkning og vårt arbeid har langsiktet positiv effekt på deres liv.