Flyslipp av mat er en livslinje for Deir Ezzor, Syria

Publisert 24 Augusti 2016
Verdens matvareprogram har gjennomført sin 100. flyslipp av mat til familier i den syriske byen Deir Ezzor. Flyslipp er alltid den siste utvei, men ettersom innfartsveiene er hardt skadet og det er bevæpnede grupper i områder er flyslipp nå det eneste alternativet for å få levert maten det er desperat behov for i byen. 

Verdens matvareprogram har gjennomført sin 100. flyslipp av mat til familier i den syriske byen Deir Ezzor. Flyslipp er alltid den siste utvei, men ettersom innfartsveiene er hardt skadet og det er bevæpnede grupper i området er flyslipp nå det eneste alternativet for å få levert maten det er desperat behov for i byen.

Reisen til Verdens matvareprograms flyslipp begynner i Amman, Jordan, hvor maten og annen humanitærhjelp forbedres til å bli flydd til Deir Ezzor i østlige Syria.

Verdens matvareprograms last består av matolje, linser, ris, bønner, salt og sukker. Dette er en del av planen til å yte assistanse til rundt 110.000 mennesker fanget i byen.

Verdens matvareprogram begynte med flyslipp i Deir Ezzor i april. Når det er mulig, er tilgangen via veier foretrukket siden det er tryggere og billigere enn å levere matvareassisstanse via luften, men dette er ikke et alternativ i Deir Ezzor.

Flyslipp er ikke mulig i Aleppo og andre beleirede byer eller i tett bebyggede områder. Dette er fordi vi trenger en stor, trygg slippsone hvor lasten kan slippes ut og så oppsamles av et team på bakken.

Lasten til Deir Ezzor slippes i en sone ved utkanten av byen og blir oppsamlet av Verdens matvareprograms partner på bakken, Syrisk Røde Halvmåne. Det blir så bragt til et utdelingspunkt.

Verdens matvareprogram har utført flyslipp i flere år i andre krigsherjede land som Sør Sudan, men ikke fra en så stor høyde på grunn av risikoen for å skade folk på bakken. I Deir Ezzor er kombinasjonen av et klarert område og ansatte i partnerorganisasjonen på bakken med til å minimere den risikoen.

Syrisk Røde Halvmåne er en av Verdens matvareprograms største lokale partnere i Syria.

Per 22. august har Verdens matvareprogram sendt 1.806 tonn med både Verdens matvareprogram mat og utsyr på vegne av andre humanitære aktører gjennom disse flyslippene. Verdens matvareprograms matforsendelser dekker tre måneders behov for mat for alle 110.000 innbyggere i byen.

Syrisk Røde Halvmåne ansatte laster Verdens matvareprogram maten og andre humanitære hjelpeartikler på en lastebil, som kjøres til Deir Ezzor for utdeling.

Lasten inneholder Høyenergi kjeks og vannrensningstabletter fra UNICEF, så vel som tomatpuré, ghee og andre artikler på vegne av partner humanitærorganisasjoner.

Finansiell støtte fra myndighetene i Canada, Tyskland, Italia, Nederland, Storbritannia og USA gjør disse flyslippene mulig.

Utdelingen av Verdens matvareprogram mat har ført til et dramatisk fall i matvarepriser i Deir Exxor. Mellom januar og juni 2016 falt prisen på basisvarer med 52,7%.

Hver måned når Verdens matvareprogram 4 millioner mennesker i desperat nød på tvers av Syria. Verdens matvareprogram krever betingelsesløs, uhindret og kontinuerlig tilgang til alle mennesker i nød på tvers av Syria, inkludert mennesker i beleirede områder. 

Oversatt av Mira Bergem