Full av liv: HIV og sult i Zimbabwe

Publisert 01 December 2016

Fra sitt hjem i landsbyen i nærheten av Bulawayo – Zimbabwes neststørste by – må Sipiwe Moyo, en småbonde som lever med HIV, gå fem timer til klinikken for å få behandling. Sipiwes mann døde av AIDS i 2004 og etterlot henne og sønnen. 

 

«På grunn av helsen min må jeg ta medisin og spise to ganger om dagen. Jeg er svimmel, det er bedre hvis jeg har noe i magen,» sier hun. «Men i år fikk jeg ikke noe i innhøstningen. Vi prøvde å plante tre eller fire ganger, men vi fikk ikke noe regn.»

I Zimbabwe er mange av distriktene som ble verst rammet av El Niño tørken også de samme distriktene som har de høyeste forekomstene av HIV i landet. Man har beregnet at rundt 196.000 mennesker, inklusiv barn, lever med HIV i de 15 distriktene som er verst rammet av tørken. Mange som lever med HIV har blitt mer sårbare etter gjentatte dårlige innhøstningsperioder.

På tvers av det sørlige Afrika er effektene av tørken en alvorlig utfordring til det globale målet om å utrydde AIDS som epidemi innen 2030. Mennesker som lever med HIV er særlig sårbare for matvareusikkerhet og feilernæring, og det er en direkte korrelasjon mellom matvareusikkerhet og vellykket behandling.

«I løpet av de siste månedene har vi sett stigende forekomster av feilernæring i diverse deler av landet på grunn av tørken forårsaket av El Niño» sier Niels Balzer, programsjef for Verdens matvareprogram i Zimbabwe. «Dette har også hatt en effekt på mennesker som lever med HIV/AIDS, i og med at de ikke har tilgang til nok mat og næringsstoffer, som de har behov for hvis medisinen de tar skal ha den tiltenkte effekten.»

Matvareusikkerhet kan også tvinge folk til å anvende usunne og skadelige håndteringsstrategier, som å selge sex, hvilket kan bidra til en økning i HIV-infeksjoner. Et studie fra 2014 i 18 El Niño ramte distrikter i Afrika sør for Sahara, inklusiv Lesotho, Malawi, Mosambik, Swaziland, Zambia og Zimbabwe, viste at infeksjonsrater i områder med høy forekomst av HIV økte med 11% med hver nylige tørkeperiode.

For å hjelpe sårbare lokalsamfunn som Sipiwe’s håndtere både tørken og HIV, gir Verdens matvareprogram matvareusikre husholdninger med mat og kontanter, i tillegg til ernæringsstøtte finansiert av USAID til forebyggelse av moderat akutt feilernæring i barn under fem år. Kontanter gør folk i stand til å kjøpe diverse fersk mat og hjelper lokaløkonomien. Når basisvarer som hvit mais ikke er tilgjengelig på markedene, står Verdens matvareprogram for å utdele mat.

«Dette er det første året jeg får matvareassistanse fra Verdens matvarerprogram,» sier Sipiwe. «På klinikken sier de at jeg ser bedre ut nå – før var jeg så tynn. Jeg blir sterkere hver dag.» 

 

 

Tekst og foto av Fiona Guy

Oversatt av Mira Bergem