Klimaet forandrer seg, og vi tilpasser oss for bedre ernæring

Publisert 08 December 2016

I Ecuador er klimaforandringene allerede et faktum. Verdens matvareprogram hjelper bønder tilpasse seg de nye forholdene. 

Ecuador er svært sårbar for effektene av klimaforandringer, grunnet dets geografiske plassering og kuperte terreng. Klimaforandringer påvirker temperaturen og nedbørsmønstre, hvilket har direkte effekter på lokalsamfunn. Miljødepartementet og Verdens matvareprogram har samarbeidet siden 2011, sammen med Landbruks- og matdepartementet, Fiskeridirektoratetog andre lokale myndigheter for å øke lokalsamfunns motstandsdyktighet mot de negative effektene av klimaforandringer for å forbedre matsikkerheten.

Verdens matvareprograms aktiviteter har som mål å redusere Ecuadorianske lokalsamfunn og økosystemers matusikkerhet og sårbarhet forårsaket av klimaforandringer. Verdens matvareprogram styrker tilpasningsevnene til 15.000 familier i 150 lokalsamfunn i 50 distrikter.

Teresa, en småbonde fra Buena Esperanza, en liten bondelandsby i Cayambe i nordlige Ecuador, jobber sammen med lokalsamfunnet i «mingas» (dugnader) for å bygge irrigasjonskanaler for jorden deres.

Som hun sier, «jeg jobber for augita (vann). Før sommeren var det lite vann, og hvis det ikke regnet kunne vi ikke produsere noe, med irrigasjonskanalene kan vi nå produsere hele året.»

Rundt 15.000 familier har forbedret sin kunnskap om tilpasning til klimaforandringer og har tilgang til irrigasjonssystemer gjennom implementeringen av reservoarer som kan oppbevare vann og forbedrer landbruksproduktivitet i den tørre sesongen for småbønder som Teresa.

Kvinner har tilgang til nye lokale markeder hvor de selger sine ferske og næringsrike produkter som de sier «kommer rett fra jorda, dyrket uten kjemikaler. Takket være opplæring og støtte kan vi produsere grønnsaker som vi ikke kunne produsere før på grunn av tørken i dette området.»

På samme måte har Verdens matvareprogram styrket lokale kapasiteter gjennom mer enn 200 opplæringssesjoner som lærer lokalsamfunnsmedlemmer om forholdet mellom klimaforandringer, matsikkerhet og kjønn. Totalt har 4.748 personer, hvorav 53 prosent var kvinner, deltatt i disse opplæringssesjonene. 

 

Tekst: WFP Americas

Foto: WFP/Alejandra Leon