Krisen i Irak

Publisert 22 Juni 2015

Etter mange år med ulike konflikter, skjøv kampene i Mosul sommeren 2014 landet ut i en alvorlig humanitær krise som har tvunget millioner av mennesker på flukt og skapt en ekstremt vanskelig situasjon for matsikkerheten i landet. Fra august 2014 har Irak vært kategorisert av FN som en av verdens fem toppnivåkriser (L3). Få et overblikk over bakgrunnen, dagens situasjon og hva WFP gjør for å hjelpe:

Bakgrunn

Situasjonen i Irak har lenge vært ustabil. Siden 1990 har både tilgjengelighet og kvalitet på viktige tjenester forverret seg betydelig i landet, hvor en fjerdedel av befolkningen lever under fattigdomsgrensen på 2 US dollar om dagen. Det er også store regionale forskjeller innad i landet, som skaper utfordringer for matsikkerheten. Distriktene med de høyeste nivåene av matmangel er konsentrert i sør og nord-vest i landet. I tillegg er lav inntekt og manglende tilgang på mat i mange områder fortsatt den viktigste årsaken til matusikkerhet.                           Foto: WFP/Abeer Etefa

Som følge av den langvarige konflikten i landet har mer enn 1,7 millioner irakere blitt internt fordrevet siden februar 2006. I enkelte provinser hevder opp mot 92 prosent av de internt fordrevne at deres mest akutte behov er mat. Selv om irakernes avhengighet av det offentlige distribusjonssystemet (PDS) har gått ned fra 67 % i 2007 til 57 % i 2011, er dette fortsatt den viktigste kilden til mat for de aller fattigste i Irak. Nyere studier viser også at internt fordrevne har opplevd en drastisk nedgang i matsikkerhet som følge av uregelmessige PDS-utdelinger.

Dagens situasjon
I tillegg til uroligheter som har pågått i flere irakiske provinser i flere tiår, brøt det i juni 2014 ut kamper i Mosul som ytterligere forverret situasjonen for matsikkerhet og tvang en ny bølge av mennesker på flukt. Siden midten av juni 2014 har dermed rundt 1,8 millioner irakere blitt drevet på flukt på grunn av konfliktnivået. Den humanitære situasjonen svekkes stadig på grunn av kampene, og       Foto: WFP/Abeer Etefa                                                                                             mange irakere lever under ekstremt vanskelige forhold, uten tilgang til mat, vann eller husly. Noen lever under broer eller langs veier, mens andre bor i flyktningeleirer eller finner ly i uferdige bygninger. Konfliktsituasjonen har spesielt påvirket arbeidsmarkedet for ufaglærte lønnsarbeidere, redusert jobbmuligheter generelt og presset ned lønnsnivået i landet. I tillegg til de økende matprisene skaper dette store utfordringer for folks tilgang på mat. På grunn av den ekstreme humanitære situasjonen konflikten skapte, erklærte FN i august 2014 Irak som en toppnivå-krise (L3), i likhet med Syria, Den sentralafrikanske republikk, Sør-Sudan og de Ebolarammede områdene.

WFP i Irak

Allerede før den siste bølgen av internt fordrevne begynte i 2014, distribuerte WFP mat til 240 000 internt fordrevne av konflikten i al-AAllernbarn-distriktet. I tillegg har strømmen av syriske flyktninger til Nord-Irak lagt en ekstra byrde på den pressede matsikkerheten i landet. Myndighetene i den kurdiske regionen, en rekke FN-organisasjoner og andre organisasjoner bistår de syriske flyktningene i området, og i juli 2012 begynte WFP å dele ut mat til syriske flyktninger i Nord-Irak, med flyktninger i leirene Domiz og Al-Qaim som førsteprioritet. Ved konfliktutbruddet i juni 2014 bisto WFP 180 000 syriske flyktninger som hadde søkt tilflukt i Irak.


  Flyktningleiren Domiz, hvor tusenvis av irakere har søkt tilflukt. Foto: WFP/Laure Chadraoui.

I 2014 nådde WFP ut med matassistanse til 1,7 millioner internt fordrevne og konfliktrammede irakere hver måned, og deler nå ut mat i alle de 18 distriktene. For 2015 har WFP som mål å bistå 1,8 millioner matusikre konfliktrammede irakere hver måned.