Nordmenn i WFP: Møt Thor!

Publisert 24 Oktober 2016

Lurer du på hvordan det er å jobbe som JPO for Verdens matvareprogram? Vi har tatt en prat med Thor, som jobber med kontantoverførsler på Verdens matvareprograms regionale kontor i Kairo! 

Foto: André Borlaug Grønningen

Hva innebærer jobben som JPO for Verdens matvareprogram?

Jeg er ansatt på regionalkontoret for Midtøsten, Øst-Europa og Sentral-Asia i Kairo. Her jobber jeg for å støtte landekontorene i regionen med pågående eller planlagte operasjoner som benytter seg av kontantoverførsler, som er en måte å gi humanitær assistanse på som er i sterkt vekst i vår region og andre steder. På grunn av kompleksiteten ved kontantoverførsel-aktiviteter, som er skreddersydd til hver spesifikke operasjonelle kontekst, har jeg ikke riktig noen standard arbeidsdag. I det første halvåret mitt i Kairo brukte jeg mest tid på å tilrettelegge opplæring på landekontorene om hvordan vi kan styrke kapasiteten vår når det kommer til kontantoverførsler. Denne sommeren har jeg imidlertid brukt mye tid på å støtte operasjonene våre i Iran.

Hvorfor valgte du å jobbe for Verdens matvareprogram?

Det er lett å få en personlig eierskapsfølelse for Verdens matvareprograms mandat. Å hjelpe folk som ikke har tilgang til tilstrekkelig mat er en ambisjon de fleste av oss kan slutte opp om. Å jobbe i en region med så mange komplekse og utfordrende humanitære katastrofer som Midtøsten hadde også en sterk personlig appell.

 

 

Hva er de største utfordringene i jobben din?

På regionalkontoret i Kairo blir jeg kjent med å sammenligner operasjonene våre i mange forskjellige land. Det kan imidlertid være et utfordring å få en dypere kjennskap til et enkelt lands kontekst, og til arbeidssyklusen på landekontor-nivå.

 

Hva har gjort dypest inntrykk på deg i løpet av din tid som JPO?

Jeg tilbrakte en måned i Ukraina for å støtte landekontoret der og fikk også besøkt operasjonene i østlige Ukraina. Å jobbe i et område som har arr fra voldelig konflikt gjorde sterkt inntrykk. 

Hva var de største utfordringene med å komme dit du er i dag?

Før jeg begynte i Verdens matvareprogram jobbet jeg med forskning om utvikling på Chr. Michelsen instituttet i Norge. Det var helt klart en forandring i tempo og tankesett å gå fra forskning til humanitær praksis. Arbeidsnormene og arbeidsflyten i FN har også krevet litt tilvenning. 

Hvilke råd ville du gitt til noen som er interessert i en karriere i den humanitære sektoren?

Det er mange måter å komme inn i FN på, som praksisplasser og UN Volunteers-programmet. Hvis du brenner for å jobbe i den humanitære sektoren, vil jeg generelt anbefale å få relevant utdanning og internasjonal erfaring, for eksempel gjennom frivillige organisasjoner. Jeg vil også sterkt anbefale at du prøver å jobbe eller studere i et utviklingsland, ettersom de fleste humanitære operasjonene selvfølgelig finner sted i utviklings-kontekster. 

 

 

Hva er juniorekspertprogrammet (JPO)?

JPO-programmet er et donorfinansiert program for hele FN-systemet som ble etablert i 1961 og lansert i Verdens matvareprogram i 1985. JPO-programmet gir verdifull arbeidserfaring og opplæringsmuligheter for unge og motiverte fagfolk som er interessert i en karriere innen internasjonalt utviklingsarbeid. De nåværende JPOene i WFP bistår landkontorene våre over hele verden og hovedkvarterets avdelinger med å utføre WFPs mandat innen et bredt spekter av områder, som blant annet matsikkerhet, analyse og kartlegging av sårbarhet, policy, skolemat, ernæring, nødhjelpsberedskap og – respons, innkjøp, logistikk, overvåking & evaluering, samarbeid med regjeringer, privat sektor og andre organisasjoner, finans og kommunikasjon. Se her hvis du vil vite mer om JPO-programmet: http://www.wfp.org/careers/jpo

Det norske JPO-programmet

Den norske regjeringen sponser WFPs JPO-program. Mellom 2005 og 2016 har Norge sponset 20 JPOer i WFP. WFP har i dag to norske JPOer, en som bistår vår regionale spesialenhet for Midtøsten, Nord-Afrika, Øst-Europa og Sentral-Asia, som ligger i Kairo, Egypt og en som bistår ingeniøravdelingen ved WFPs hovedkvarter i Roma. Du finner mer informasjon om det norske JPO-programmet på:https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/stillinger/stillinger-i-internasjonale-organisasjoner/fn_junioreksperter/id449220/