NY WFP RAPPORT KONKLUDERER AT MATUSIKKERHET AKSELERERER GLOBAL MIGRASJON

Publisert 11 Mai 2017

ROMA – På et tidspunkt, hvor et rekord høyt antall mennesker over hele verden har blitt tvunget til å flykte fra deres hjem, fastslår en ny rapport av Verdens matvareprogram (WFP) at høye nivåer av matusikkerhet fører til høyere nivåer av migrasjon på tvers av grenser. 

Rapporten fastslår, at for hver prosent matusikkerhet i en befolkning stiger, tvinges 1.9 prosent flere mennesker til å migrere. Videre flykter 0.4 prosent flere mennesker fra et land for hvert ytterligere år konflikter vedvarer. Det betyr at et land med stigende matusikkerhet og konflikter vil oppleve stigende flukt, eller at mennesker beveger seg vekk fra deres hjem.

WFP konkluderte også ut at matusikkerhet er en betydelig faktor i forekomsten- og intensiteten – av bevæpnet konflikter. Når en migrant har først begynt sin reise er mangelen på arbeid kombinert med begrenset eller ingen tilgang til mat og andre humanitære nødvendigheter, betydelige faktorer som tvinger mennesker til å fortsette å bevege seg. Når mennesker forsøker å redusere sin matusikkerhet gjennom migrasjon, kan det å migrere i seg selv forårsake matusikkerhet, på grunn av kostnadene og de ofte risikable forholdene under reisen.

“I WFP gjør vi alt vi kan for å gi hjelp til flyktninger som er sultne eller som sulter rundt omkring i verden ” sa David Beasley, WFPs Administrerende Direktør.  “Når millioner av våre brødre og søstre har måtte flyktet fra hjemmene sine og har det så vanskelig, er det vår plikt å kaste lys over den tragiske situasjonen de er i”.

“Ved å forstå dynamikkene som tvinger mennesker til å bevege seg, kan vi bedre sette oss inn i kjernen av tvungen migrasjon og hva det skal til for å ende deres lidelser” sa Beasley.

Rapporten anbefaler at verdenssamfunnet investerer i matsikkerhet og levevilkår, der folk bor – eller så tett som mulig. Dette kan forbygge ytterligere fordrivelse, redusere tvungen migrasjon videre, resultere i mer kostnadseffektivt humanitære intervensjoner og gi bedre sosioøkonomisk fordeler nå og på lengre sikt.

Rapporten At the Root of Exodus: Food security, conflict and international migration,” rapporten undersøker den rollen matsikkerheten og andre faktorer spiller i tvungen migrasjon på tvers av grensene. Det er førsten gangen en så omfattende analyse blir utført. Studiet bygger på kvalitativ og kvantitativ undersøkelser, og inneholder ofte dramatiske eksempler av mennesker tvunget til å ta ekstreme beslutninger, når de lengere ikke har noe igjen.

I en av tilfellene sier en kvinne som flyktet Syria til Jordan med familien sin: “Vi ble nødt til å spise gress for å overleve. Mine barn var våkne om nettene og gråt fordi de var sultne”.

En mann fra Dier Ezzor forklarte lidelsene han hadde vært vitne til i Syria. “De gjorde, at mennesker gikk sultne, stjal våre varer, stengte skolene og forhindret mennesker fra å jobbe”.

Rapporten fastslår at fordrevne mennesker ofte ikke har lyst til å flytte fra deres hjem, og prøver å holde seg så nær deres hjem som mulig. Nærmere åtte av ti syriske flyktningfamilier intervjuet hadde vært internt fordrevet i Syria minst en gang, og 65 prosent to ganger eller flere. Nesten hver enkelte syrere som deltok i studiet understrekte ønsket å vende tilbake til Syria hvis situasjonen stabiliserer seg og sikkerheten styrkes.

Rapporten lanseres i på et tidspunkt hvor langvarige kriser og i en periode preget av politiske omstilling utfordrer nivået av internasjonal mat- og humanitær assistanse som gis til flyktninger og tvangsfordrevet mennesker.

WFPs globale flyktningeoperasjoner

I 2016 bisto WFP 6.9 millioner flyktninger i 32 land gjennom kontantoverførsler og direkte matassistanse. WFP arbeider med å forebygge og behandle feilernæring ved å gi flyktningbarn spesielt næringsrikt mat. I områder der hvor mat er tilgjengelig og hvor markeder fungerer bistår WFP i større grad med kontantoverførsler, som gjør det mulig for mennesker å kjøpe den maten de trenger, og samtidig tilfører penger i den lokale økonomi. I sin største flyktningeoperasjon støtter WFP nesten 2.2 millioner av de mest sårbare syriske flyktninger som søkte ly i Libanon, Jordan, Tyrkia, Egypt og Irak.

WFP behøver NOK 5.1 milliarder for å fortsette å bistå og oppholde assistanse for nesten sju millioner flyktninger fra April til September 2017.

Link til rapporten

#                              #                                 #

WFP er verdens største humanitære hjelpeorganisasjonen som arbeider for å bekjempe sult verden over, leverer matassistanse i nødsituasjoner og arbeider med lokal samfunn for å forbedre ernæring og bygge motstandsdyktighet. Hvert år bistår WFP nærmere 80 millioner mennesker i 80 land.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt Anne Poulsen anne.poulsen@wfp.org +45 4533 5351