Partnerskap for Bærekraftsmålene: Mastercard og WFP

Publisert 11 November 2016

Har du hørt om samarbeidet mellom Mastercard og Verdens matvareprogram? Ved hjelp av nyskapende teknologi jobber vi sammen for å skape langsiktige utviklingsløsninger i humanitære kriser. Et eksempel på samarbeidet er e-kortene Verdens matvareprogram utdeler til flyktninger i Syrias nærområder, så de selv kan kjøpe maten de trenger. 

 

Du kan lese mer om samarbeidet i FN Byen i Københavns supplement til The Copenhagen Post, som har fokus på partnerskap mellom FN og den private sektor for å realisere FNs Bærekraftsmål.

Bærekraftsmålene er en unik mulighet til å skape en transformativ utviklingsagenda for vår egen framtid og for framtidige generasjoner. Realiseringen av Bærekraftsmålene avhenger av verdens evne til å jobbe sammen - myndigheter, næringslivet, sivilsamfunnet og individer har alle en rolle å spille i den nye utviklingsagendaen.

I supplementet presenterer fem av FN Byens FN-organisasjoner (WFP, UNDP, UNWomen, UNIDO og UNEP DTU Partnership) og deres næringslivspartnere hvordan deres partnerskap bidrar til utviklingsagendaen. Med tilgang til hverandres kunnskap, ressurser og nettverk står de sterkere med hensyn til å finne løsninger for Bærekraftsmålene.

Du kan lese hele supplementet her