Sør-Sudan – et av verdens mest utfordrende steder hvor WFP opererer.

Publisert 09 Juli 2015

Som følge av konflikt, høye matvarepriser og en forverret økonomisk krise står Sør-Sudan nå ovenfor den verste matmangelen landet har sett siden uavhengigheten. En analyse anslår at 4,6 millioner mennesker, eller 40 % av befolkningen, risikerer å bli rammet av akutt sult i løpet av de neste tre månedene. Fire år etter at landet fikk sin uanvhengighet har den humanitære situasjonen i landet blitt så ekstrem at den regnes som en av verdens toppnivåkriser (L3).

Bilder: WFP/Giulio d`Adamo

Bakgrunn

Sør-Sudan ble offisielt erklært uavhengig 9. juli 2011 og ble dermed FNs medlemsland nummer 193. Befolkningen i landet er anslått til 10,3 millioner mennesker. Omtrent 90 % av sørsudanske husholdninger har jordbruk, husdyrhold, fiske eller skogbruk som grunnlag for levebrødet sitt, men produktiviteten i alle disse sektorene er minimal. Selv før den nåværende konflikten brøt ut levde 50,6 % av befolkningen under fattigdomsgrensen. Sør-Sudan er et av verdens mest utfordrende land å drive humanitært arbeid i, ettersom nesten halvparten av landet blir utilgjengelig når kraftig regnvær starter i mai.

Oversikt over krisen

Kamper brøt ut i hovedstaden Juba i midten av desember 2013 og spredte seg raskt til andre deler av landet. Jonglei, Upper Nile og Unity er de mest berørte statene. Kampene har hatt stor innvirkning på matvaresikkerheten i landet, som nå er på randen av en sultkatastrofe. Mer enn to millioner mennesker har flyktet fra hjemmene sine til andre steder i Sør-Sudan eller til nabolandene. I dag står anslagsvis 4,6 millioner mennesker - eller 40 prosent av befolkningen - overfor akutt sult og matmangel. Hungersnød har ikke blitt erklært i noen deler av Sør-Sudan, men det er fortsatt en alvorlig - og økende - risiko for det, dersom den humanitære innsatsen ikke får bedre tilgang.

WFP i Sør-Sudan

I 2014 ledet WFP en enorm humanitær innsats som avverget en sultkatastrofe i Sør-Sudan. Organisasjonen nådde ut med 190 000 tonn matassistanse til 2,5 millioner mennesker i landet via flytransport, elver og veier i løpet av fjoråret. WFP bruker alle tilgjengelige midler - inkludert flydropp, elvebåter, og utdeling av mat, penger eller kuponger - for å nå sultende mennesker i konfliktsoner med livsviktig mat. WFP og partnerne justerer tilnærmingen sin for å nå mennesker som er avkuttet fra assistanse, selv i en forverret sikkerhetssituasjon og mangel på midler.

I 2015 har WFP som mål å bistå 3 millioner mennesker i Sør-Sudan. Dette inkluderer livsviktig nødhjelp for 1,4 millioner mennesker som er direkte rammet av konflikten og 1,6 millioner mennesker gjennom gjenoppbygningsoperasjonen vår.

Økende fiendtlighet og trakassering av hjelpearbeidere, redusert sikkerhetssituasjon og plyndring av nødhjelpsforsyninger betyr at ansatte i WFP og partnere tar alvorlige risikoer for å yte hjelp i konfliktområder, noe som gjør Sør-Sudan til et av de mest utfordrende stedene hvor WFP opererer.