Sultkrisen i Den sentralafrikanske republikk (SAR)

Publisert 04 Juni 2015

Den langvarige konflikten i Den sentralafrikanske republikk (SAR) har ført landet inn i en dyp humanitær krise og er kategorisert som en av verdens fem toppnivåkriser (L3). Få et overblikk over bakgrunnen, dagens situasjon og hvordan WFP jobber for de kriserammede:

Overblikk

Den sentralafrikanske republikk (SAR) har vært fanget i den verste politiske og humanitære krisen i landets historie i over et år. I tillegg til at mer enn 600 000 allerede var internt fordrevne i mai 2014, fortsetter volden å påvirke hele befolkningen i SAR og 1,6 millioner mennesker er nå rammet av matmangel. Krisen har utviklet seg til en av de største utfordringene for det humanitære og internasjonale samfunnet.

Matsikkerhetssituasjonen er betydelig forverret siden begynnelsen av krisen. 1,6 millioner mennesker, eller 35 prosent av befolkningen, har akutt behov for matvareassistanse. 60 prosent av husholdningene rapporterte at de hadde brukt opp matlagrene sine i desember 2013 og 90 prosent sa at de bare fikk ett måltid om dagen (MIRA januar 2014).

En rekke væpnede konflikter har ført til store grupper med internt fordrevne i løpet av de to siste tiårene i SAR. Den siste krisen har drevet mer enn 350 000 mennesker på flukt ut av landet, hovedsakelig over grensen til Kamerun, Tsjad og Den demokratiske republikken Kongo (DRC).

Til tross for myndighetenes innsats for å skape fred og investere i utvikling, sliter landet stadig med pågående vold og konflikt.

WFP i Den sentralafrikanske republikk

WFPs innsats for å løse landets komplekse utfordringer omfatter tre prosjekter som støtter millenniumsmålene 1-6.. Innsatsen samsvarer både med nasjonale strategier og operasjonene til humanitære partnere.

WFP implementerer en langsiktig Recovery and Relief-operasjon(PRRO) i de konfliktrammede områdene i nord, samt i enkelte områder sørøst og sørvest i landet. Dette prosjektet tar sikte på å redde liv, forbedre folks matsikkerhet og ernæring, og gjenoppbygge livsgrunnlaget deres. Gjennom generelle matdistribusjoner hjelper WFP 19 000 internt fordrevne og tilbakevendte sør-sudanesere, samt 14 000 flyktninger. WFP gir ernæringsstøtte til 20 000 underernærte barn (6-59 måneder), 6300 underernærte mødre og 2700 mennesker som har barna sine til behandling for alvorlig underernæring. WFP hjelper også 2400 mennesker som lever med HIV gjennom et pilotprosjekt med fokus på matassistanse til mennesker som gjennomgår behandling. I tillegg støtter WFP skolematprogrammer for å få 55 000 elever tilbake på skolen, gi mat-for-arbeid til 76 000 mennesker (for å beskytte rasjoner med frø og rehabilitere grunnleggende infrastruktur), og teknisk opplæring og støtte til avvæpning, demobilisering og reintegrering av mennesker som har deltatt i konflikten i lokalsamfunn. Med forbehold om godkjenning av revidert budsjett, planlegger WFP å kunne støtte ytterligere 120 000 mennesker med matvareassistanse.

I den sørlige delen av landet deler WFP ut skolemat til 76 000 skolebarn og 4300 barn i førskolealder for å sørge for at flere begynner og bli i skolen. WFP gir også ernæringsstøtte til 45 000 underernærte barn, gravide og ammende kvinner for å forebygge og behandle moderat akutt underernæring, i samsvar med den nasjonale protokollen for ernæring.

I tillegg leder WFP FNs humanitære flytjenester (UNHAS). UNHAS tilbyr transport for humanitære organisasjoner til områder som ellers er utilgjengelige på grunn av blant annet svak sikkerhet, dårlig infrastruktur og flom. Mer enn 40 humanitære organisasjoner er avhengige av UNHAS, som i gjennomsnitt opererer i 188 timer og frakter 545 passasjerer og 6,2 tonn last hver måned. Medisinsk og sikkerhetsevakuering utføres etter forespørsel. UNHAS når ut til alle 27 distrikter i SAR, inkludert områder kontrollert av opprørerne.

I 2015 planlegger WFP å gi livsviktig hjelp til mer enn 1,2 millioner mennesker i SAR. Bare i mars 2015 nådde WFP mer enn 510 000 mennesker i landet. I tillegg til matvarehjelp gir WFP kosttilskudd til underernærte barn og mødre, og distribuerte matkuponger til 100 000 mennesker berørt av krisen.

WFP har vært til stede i SAR siden 1969.
 


Nyttige linker