WFP bidrar med over 490 millioner NOK til Ugandas økonomi

Publisert 17 Oktober 2016

Kampala – Mens verden markerer Verdens matdag fortsetter Verdens matvareprogram (WFP) i Uganda å gjøre en betydelig forskjell for noen av landets mest sårbare mennesker. Samtidig spiller Uganda i stigende grad en viktig rolle i å levere mat for Verdens matvareprograms livreddende operasjoner på tvers av det østlige Afrika. For å støtte det arbeidet har Verdens matvareprogram tilført rundt 490 millioner NOK til den ugandiske økonomien så langt i år gjennom lokale innkjøp av mat, transportkontrakter og varehusfasiliteter. 

«Verdens matvareprograms arbeid bidrar til å skape en mer matsikker fremtid både for de fattigste uganderne og for flyktninger. Det bidrar også med økonomiske fordeler for landet som helhet», sa Verdens matvareprograms fungerende landedirektør Mike Sackett. «Ved å kjøpe mat i Uganda for distribusjon til områder både innenfor og utenfor landets grenser styrker vi småbønder og privatsektors kjøpmenn og hjelper Uganda med å oppnå Verdensmålene.»

Med maten kjøpt av Uganda kontoret hjelper Verdens matvareprogram mer enn 600.000 flyktninger med livreddende matutdelinger, i tillegg til skoleelever, feilernærte barn og matusikre kvinner og menn i Karamoja. Utover denne stor-skala innsatsen, går det meste av maten kjøpt av WFP i Uganda i år til livreddende assistanse på tvers av regionen, inklusiv i Sør Sudan og Etiopia.

«Vi har kjøpt over 97.000 metriske tonn med korn, til en verdi av 295 millioner NOK, og utdelt kontrakter til en verdi av mer enn 114 millioner NOK til 41 lokale transportselskaper for å transportere ugandisk mat hvor det er behov for den,» forklarer Sackett. «I tillegg har vi brukt 64 millioner NOK på andre lokale innkjøp og på Verdens matvareprograms varehus i Tororo, Kampala og 12 andre oppbevaringsplasser i landet.»

Ved å kjøpe mat lokalt kan Verdens matvareprogram nå flyktninger og andre sårbare mennesker raskere og billigere, som fører til at organisasjonen kan gjøre mer med hver krone. Selskaper med kontrakter i Uganda transportere maten både innenfor landet og til eksterne destinasjoner. 

Noe av maten ble kjøpt av småbønder, da Verdens matvareprogram har et mål om at minst 10 prosent av de årlige innkjøp av korn i Uganda skal kjøpes fra småbønder. Å styrke småbønder er et viktig element i å jobbe mot Verdensmål 2, en verden uten sult, ettersom investeringer i småbonde-landbruk kan styrke lokale økonomier, bygge mer effektive markeder og øke matsikkerhet og ernæring for dem som har størst behov for det.

Det lokale innkjøpene var mulig takket være midler fra Canada, Irland, Japan, Lift a Life Foundation, Storbritannia, USA og multilaterale donorer. Disse inkluderer Norge, Sverige, Danmark og Nederland. Et bidrag fra den Europeiske Kommisjonen ga viktig støtte til kontantoverførsler til flyktninger, som gir flere fordeler både til flyktninger og lokale vertssamfunn. 

 

 

Oversatt av Mira Bergem

Foto av Riccardo Gangale & Tine Frank