WFPs Eksekutivdirektør David Beasley

Publisert 09 Juni 2017

Biografien av David Beasley

David Beasley har i sin karriere, som strekker seg over fire tiår både i det offentlige og private, arbeidet på tvers av politiske, religiøse og etniske retningslinjer for å fremme økonomisk utvikling, humanitær assistanse, utdanning og interkulturell samarbeid for de mest utsatte mennesker i verden. I de siste ti år har Beasley arbeidet med både innflytelsesrike ledere og lokale programledere i mer enn 100 land, med prosjekter som fremmer fred, forsoning og økonomisk fremgang. I Etiopia arbeidet han sammen med Tony Hall, tidligere amerikansk ambassadør til FNs matorganisasjoner1, i et partnerskap med hjelpeorganisasjonen Project Mercy for å sikre mat for internt fordrevne mennesker.
Beasley har også bidratt til å styrke samarbeidet og kommunikasjonen mellom privatsektoren, politiske- og ikke- statlige sektorer i områder med langvarige politiske, etniske og religiøse spenning. Sammen med teamet hans ledet han i 2016 en internasjonal konferanse i Kosovo, som brakte hundrevis av virksomhets- og politiske ledere fra Balkan sammen for en fem dagers dialog.  


Som Guvernør i den amerikanske delstaten South Carolina fra 1995 til 1999, viste Beasley stor handlekraft i kritiske øyeblikk. Hans lederskap før, under og etter en rekke orkaner gjorde det mulig å evakuerer tusenvis av mennesker og sikret tilgangen på mat, helsetjenester og husly for de mest utsatte familier under og umiddelbart etter naturkatastrofene. På en visjonært måte reformerte han statens strafferett, økonomi og velferds- og utdanningssystemer. Gjennom konkrete mål og fokus på særlige vekstindustrier forvandlet han økonomien til et sunt, allsidig og robust marked og oppnådde dermed en av de laveste arbeidsledighetsratene i landet og økte det årlige innvesteringsinnskuddet i den private sektoren.  


Han etablerte en kommisjon for raserelasjoner og ansatte en enestående antall av kvinner og medlemmer av minoritetsgrupper i sin stab og i lederstillinger. Beasley var den første guvernør i South Carolina som beordret fjerning av den konfødererte flagg fra delstatens parlamentsbygning.  En handling som ble avgjørende for hans mislykkede forsøk på gjenvalg, men som opptjente han en ”John F. Kennedy Profile in Courage Award.”


Som politiker har Beasley skjerpet sine diplomatiske ferdigheter, som han har brukt etter at han forlot det offentlige embete. Han har en grunnleggende tro på at personlige dialog og relasjoner er avgjørende for konfliktløsning. Han har reist til opptil 30 land i året for å fremme fred og stått i spissen for konferanser og misjoner i blant annet Kosovo, Sør Sudan, Sudan, Tunisia og Jemen. Gjennom sine reiser, har Beasley utviklet personlige relasjoner med ledere av mange nasjoner, inkludert statsledere og parlamentsmedlemmer. Beasley mottok sin Bachelorgrad fra Clemson University og en doktorgrad i rettsvitenskap fra University of South Carolinas og har undervist på Harvard University Kennedy School of Government. Han ble valgt til det offentlige embete i en alder av 21, som medlem av Representantenes hus i South Carolinas. Han er gift med Mary Wood Payne, og er far  til fire barn. 

 

 

1 FNs Organisasjon for Ernæring og Landbruk, Det Internasjonale Fondet for Jordbruksutvikling og Verdens matvareprogram.