795 millioner mennesker sulter


Beregninger viser at ca. 795 millioner mennesker i verden lider av underernæring. Det betyr at en niendedel av verdens befolkning ikke får nok mat til å leve et sunt og aktivt liv. Sult og feilernæring er den største helsetrusselen på verdensbasis – større enn HIV/AIDS, malaria og tuberkulose til sammen.

Den gode nyheten er at sult er et løsbart problem. Det nok mat i verden til å brødfø alle, og ingen vitenskapelige gjennombrudd er nødvendig. Dagens kunnskap, verktøy og retningslinjer kombinert med politisk vilje kan løse problemet.

Å løse problemet med sult er den beste investeringen i dagens tøffe økonomi. Når nasjoner jobber sammen for å ende sult og investere i god ernæring, øker de produktiviteten og skaper økonomiske muligheter. Derimot har studier vist at land taper millioner av dollar i økonomisk fortjeneste som følge av underernæring hos barn.

Å løse problemet med sult bidrar også til fred og stabilitet. Når regjeringer ikke lenger kan garantere tilstrekkelige matforsyninger øker risikoen for at stater svekkes. Et ustabilt matmarked kan raskt endres til ustabilitet på gaten.

Å løse problemet med sult legger grunnlaget for fremgang på mange andre områder av utviklingen, blant annet innen helse og utdanning. Velnærte kvinner har sunnere barn som får et styrket immunsystem for livet. Et sunt og friskt barn har også større sannsynlighet til å gå på skole.

Det ble gjort store fremskritt i kampen mot kronisk sult på 1980- og 1990- tallet, men fremgangen gikk ned mellom 2000 og 2010. En felles innsats er nødvendig for å sikre at den gode trenden fortsetter. Alle enkeltindivider, arbeidsgivere, bedriftsledere og regjeringer må samarbeide i kampen mot sult.