Feilernæring og underernæring


Logistics

For en feil-eller underernært person er hver dag en kamp for å opprettholde kroppens normale funksjoner. Faren er at kroppen ikke utvikler seg normalt og at imunforsvaret svekkes. Fysisk arbeid kan være problematisk og læreevnen kan reduseres. For kvinner blir graviditet en risiko, og de kan ikke alltid produsere nok brystmelk. 

Underernæring betegner den tilstanden et menneske er i når matinntaket ikke inneholder nok kalorier (energi) til å oppfylle kroppens fysiologiske minimumsbehov og hvor kroppen derfor tærer på musklene og på fettlagene for å kunne overleve.

Underernæring fører til vekttap og i ekstreme tilfeller kan det føre til livstruende vekttap. Antallet av underernærte mennesker i verden i dag er estimert til å være 795 millioner – flertallet av dem bor i utviklingsland. Underernæring er en av de største kilder til sykdom, og påvirker både menneskers fysiske og psykiske tilstand og utfoldelse. Underernæring har videre en innvirking på samfunn fordi en sulten befolkning får problemer med å engasjere seg i annet enn den konstante søken etter å finne nok mat. 

 

De to første leveårene i en persons liv er de mest kritiske med hensyn til kampen mot underernæring, fordi underernæring kan forårsake uopprettelige og livsvarige skader. Verdens matvareprogram (WFP) fokuserer derfor på de tidligste livsfasene, inkludert fosterstadiet. Barn trenger riktig ernæring i de 24 første levemånedene, og WFP assisterer derfor mødre med vitaminer og mineraler under graviditeten.

 

Feilernæring betyder "dårlig ernæret", men betegner mer enn bare hva vi spiser eller ikke spiser. Feilernæring karakteriseres ved et utilstrekkelig inntak av proteiner, energi og mikronæringsstoffer som gjør et menneske inaktivt og svakt, ofte med følgesykdommer.

Når man er feilernæret kan alminnelige infeksjoner som meslinger og diarre ofte være dødbringende. Feilernæring hos små barn kan forårsake en underutvikling som har store konsekvenser for dem senere i livet. Når dette er tilfellet, kalles det for kronisk underernæring. 

 

Kronisk underernæring er uttrykk for kronisk hemmet vekst og måler den mer langsiktige ernæringsmessige tilstanden av en befolkningsgruppe. De

 første to årene av et barns liv er de viktigste når det gjelder å oppbygge et tilstrekkelig ernæringsgrunnlag for resten af livet. Hvis et barn ikke blir behandlet for kronisk underernæring innen det når toårsalderen, kan dette medføre uopprettelige skader for barnet resten av livet. Blant annet vil det ha konsekvenser for den fysiske veksten, men også den psykiske fordi kronisk underernæring forhindrer en tilstrekkelig vekst av hjernen.

 

I følge en rapport fra FNs Standing Commitee on Nutrition (SCN), World Nutrition Situation 5th report, lider 147 millioner skolebarn i utviklingsland av veksthemming, som følge av kronisk feilernæring. Den samme rapporten viser at jodmangel er den største årsaken til mental underutvikling og hjerneskade. Underernæring påvirker læringsevnen og studier har vist, med stor sikkerhet, at det fører til lavere inntekt i voksen alder. Det fører også til at kvinner føder barn med svært lav fødselsvekt.

 

Å unngå feilernæring handler om å sikre kvaliteten så vel som kvantiteten av det daglige kostholdet til en person, i tillegg til å sørge for at tilstrekkelig hygiene er tilgjengelig. WFP bekjemper feilernæring både ved å dele ut næringsrik mat, og gjennom og strategisk arbeide for å forebygge feilernæring. Les mer.