Slik jobber Verdens matvareprogram


WFP har fire mål som inngår i alle tiltak og programmer. De er:

  1. Redde liv og beskytte livsgrunnlag i krisesituasjoner
  2. Støtte eller gjenopprette matvare- og ernæringssikkerhet, samt etablere eller gjenoppbygge livsgrunnlag i utsatte samfunn og ved katastrofer
  3. Redusere risiko og gjøre det mulig for mennesker, lokalsamfunn og land å imøtekomme egne matvare- og ernæringsbehov
  4. Redusere underernæring og bryte den nedarvede syklus av sult

Vårt arbeid: 

WFP har som mål å distribuere matvareassistanse til mer enn 80 millioner mennesker i 80 land. Se programmer.

WFP befinner seg i første rekke av FNs organisasjoner i kampen mot sult. WFP responderer direkte på kriser og katastrofer i det de inntreffer. Ved å hurtig og effektivt bringe mat til de som sulter, redder WFP liv. 

WFP jobber også med å forhindre sult i fremtiden. Dette blir gjort gjennom ulike programmer hvor mat brukes som en ressurs til å bygge opp infrastruktur, spre kunnskap og skape sterkere, mer dynamiske lokalsamfunn. Dette bidrar til å skape matvaresikkerhet og trygghet.

WFP har stor teknisk ekspertise og kompetanse innenfor en rekke områder, inklusiv analyse av matvaresikkerhet, ernæring, matvareinnkjøp og logistikk. Dette skal sikre at WFP finner de beste løsningene for verdens sultende.  

 
LES OM VÅRE RESULTATER I 2015