Klimaforandringer
Klimaforandringer påvirker fattige og utsatte mennesker som lever uten matsikkerhet. 

Klimaforandringer øker risikoen for sult, samtidig som det gjør det vanskeligere å utrydde de eksisterende problemene med sult og fattigdom. De seneste prognosene viser at hvis ikke betydelig innsats settes inn for å forbedre utsatte menneskers motstandskraft mot klimaendringer, risikerer 20 % flere mennesker å rammes av sult innen 2050. WFP samarbeider med regjeringer, internasjonale partnere og lokalsamfunn for å kunne nå de mest utsatte uten matsikkerhet, som ikke er motstandsdyktig eller tilpasningsdyktig i møte med klimaendringene.

Det er på tide å reagere
Klimaforandringer er ikke bare et fremtidig problem. Selv i dag rammes mange som bor i områder uten matsikkerhet og som WFP støtter, av ekstreme klimaforandringer og miljøforstyrrelser. På kort sikt kommer sultkatastrofene til å øke på grunn av klimaforandringene. På langsikt vil det bli vanskeligere for fattige mennesker å komme ut av fattigdomssirkelen.

Det er viktig å hjelpe regjeringer, samfunn og utsatte mennesker med å bygge motstandsdyktige lokalsamfunn, for bedre å kunne håndtere klimaforandringene og den globale utfordringen om å minske sult og underernæring.


WFP gjør dette ved å:
  • assistere lokalsamfunn med å øke sin motstandsdyktighet mot klimasjokk og tilpasse seg klimaendringer gjennom bedre praksis av levebrød og etablering av produktive ressurser.
  • støtte utviklingen av nasjonale velferdsprogram og sikkerhetsnett som kan gi umiddelbar støtte ved behov for mat, sammen med aktiviteter for å øke motstandsdyktigheten i berørte lokalsamfunn.
  • Hjelpe myndigheter, lokalsamfunn og utsatte mennesker til å forberede seg på katastrofer gjennom risikoreduksjon, og utvikling av nasjonale risikorammer som inkluderer sårbarhetsanalyser, systemer for tidlig varsling, og kriseberedskapskomponenter.
  • Assistere regjeringer med umiddelbar nød respons til klimarelaterte sultkriser og katastrofer gjennom målrettet humanitær hjelp.


Global rekkevidde og innovasjon
WFP bistår i gjennomsnitt 80 millioner mennesker i mer enn 75 land hvert år, og WFP har derfor en enestående tilstedeværelse i felten. WFP har derfor god erfaring med å bygge motstandsdyktige lokalsamfunn. I fjor hjalp WFP flere ti talls millioner mennesker i 56 land med å forbedre deres motstandsdyktighet mot klimaforandringer. Dette gjøres først og fremst gjennom mat og kupong baserte sikkerhetsnett, som gjør det mulig for lokalsamfunn å investere i å skape ressurser og infrastruktur, rehabilitere ødelagte landbruksområder og landskap. MERET i Etiopia er et svært vellykket eksempel på dette.

WFP bidrar ofte med ny kunnskap om hvordan samfunn kan håndtere risikoer, for eksempel gjennom værvarslingssystemer som er tilkoblet nasjonale sosialforsikringssystemer, som raskt kan brukes ved ekstreme værforandringer. Ved å kombinere ny og traidsjonell kunnskap kan utsatte mennesker bedre håndtere risiko og unngå sult og fattigdom.


Kart: Klimaforandringer og matsikkerhet 
Et nytt kart designet av WFP og britiske Met Office Hadley Centre kombinerer den seneste informasjonen om klimaforandringer og matsikkerhet for å vise hvor de to henger sammen.