Logistikk


Ørken, våtmark eller jungel - for å kunne komme fram med mat til de som sulter jobber WFPs logistiske personell i noe av det tøffeste terrenget på planeten. 

 

I 2015 nådde WFP mer enn 80 millioner mennesker i mer enn 75 land. For å kunne nå dette målet er WFP avhengig av en imponerende logistisk kapasitet. 

Når områdene som trenger matvareassistanse ikke er mulige å nå via veier, stier eller elver, må andre metoder settes i gang for å komme fram. En nødhjelpssituasjon kan kreve at matvarer blir sluppet ned fra fly eller helikoptertransport, men det finnes også andre muligheter. Lokalt ansatte portører, karavaner med elefanter, okser, esler eller kameler kan også brukes for å få matforsyningene fram til mottakerne. 

Alltid på farten 

På hvilken som helst dag har WFP i gjennomsnitt:

  • 50 fly i luften
  • 30 skip på sjøen
  • 5,000 lastebiler på veiene 

De forskjellige måtene WFP transporterer mat, kan deles inn i tre kategorier: flytransport, sjøtransport eller landtransport. 

Rask respons

Omtrent halvparten av matvarene WFP distribuerer er hentet direkte i landet eller regionen hvor det trengs. Den andre halvdelen er hentet inn internasjonalt, og sendt via sjøveien, for deretter å bli lastet av i 78 forskjellige havneområder rundt om i verden. 

Takket være en rekke strategier er WFP i stand til å iversette en rask respons til sultkatastrofer. En hjørnestein i denne responsen er det WFP-ledede nettverket UN Humanitarian Response Depots. Dette er et nettverk som er posisjonert rundt om i verden i nærheten av kriseutsatte områder, og hvor nødhjelpsforsyninger er lagret klare til å distribueres hvis behovet oppstår. 

Til rådighet for det humanitære samfunnet 

WFPs ekspertise innenfor logistikk, førte til at det i 2005 ble definert i mandatet til WFP at organisasjonen skal lede humanitære operasjoner når det oppstår en humanitær krise som krever en samlet respons fra FN-organisasjoner og det humanitære samfunnet. Gruppen av organisasjoner som jobber sammen i en nødhjelpsoperasjon refereres til som en logistisk samlingspunkt.

WFP bidrar også med passasjertransport for hele den humanitære samfunnet gjennom UN Humanitarian Air Service som reiser ut til mer enn 200 lokaliteter rundt om i verden.

For mer detaljert informasjon om logistikk, se WFP Logistics.