Nødhjelpsoperasjoner


Logistics

Når mennesker enten flykter fra krig, oversvømmelse eller tørke er sult ofte det problemet som først må adresseres. 

 

Med det samme de nasjonale regjeringer har bedt om assistanse fra WFP begynner prosessen med å igangsette nødhjelpsoperasjonen. Desto fortere nødhjelpen kan nå ut, desto flere liv kan reddes. Et samarbeidsteam, Emergency Preparedness, sørger for at WFP er klare til å sette i gang med det samme. De bruker banebrytende teknologi for å rette assistansen til de stedene det er bruk for det. 

Hvordan handler WFP i en krise? 
Vil du vite hva som skjer når krisen rammer? Dette infogrammet tar deg med steg for steg.   

Tidlig i nødhjelpsoperasjonen mens de første matvarene blir utlevert, sendes samarbeidsteamet ut i feltet for å vurdere nødhjelpssituasjonen slik at det kan kartlegges hvor mye mat som skal til for å dekke behovene til de menneskene som er der, samt hvor lenge det er bruk for matvareassistanse. De må også finne ut hvordan maten best distribueres ut til de som sulter.

Når disse svarene er kartlagt setter WFP opp en plan for nødhjelpsoperasjonen (EMOP) som inkluderer en oversikt over handlingene og et budsjett over kostnadene. De som skal motta matvareassistansen er registret, samtidig som at det også utarbeides en oversikt over antall rasjoner, transportmuligheter og hvilke humanitære korridorer som leder inn til kriseområdet. 

Appell for finansiell støtte 

Neste steg er at WFP lanserer en appell ut til det internasjonale samfunnet for økonomiske støtte og matvarenødhjelp. WFP finansieres utelukkende på bakgrunn av frivillige bidrag til nødhjelpsoperasjonene. Dette inkluderer donasjoner i form av pengebidrag, matvarer eller tjenester. Nasjonale regjeringer er den største kilden til økonomisk støtte. 

Ettersom den økonomiske støtten og matvaredonasjoner kommer på plass begynner WFP's logisktiske apparat å jobbe med å bygge bro mellom de som donerer og de som sulter. For å transportere mat ut til kriseområder brukes skip, fly, helikoptre og lastebiler - men også transportmidler som esler og okser benyttes hvis det behøves. Ler mer 

Noen ganger må de logistiske ekspertene tilrettelegge havneområder og sikre matvarelagre før matdistribusjonene kan nå destinasjonen. 

Distribusjonsnettverk 

Når maten ankommer det planlagte distribusjonsområdet - for eksempel en flyktningleir, på matvaresentre eller andre former for nødhjelpsområder - samarbeider WFP med myndigheter og ikke-statelige organisasjoner (NGOer) for å kunne levere maten til de som sulter. WFP jobber med omkring 3.000 internasjonale og lokale NGOer for å kunne distribuere matvareassistanse. 

På dette tidspunket samarbeider lokale ledere i samfunnet tett med WFP for å forsikre at matrasjonene når fram til de som trenger det mest: mødre, gravide kvinner, barn og eldre. 

ICT i krisesituasjoner 

Ekspert ingeniører fra FITTEST (Fast Information Technology and Telecommunications Emergency and Support Team) kan være klare med alt utstyret nødvendig for at WFP-kommunikasjon skal kunne være oppe og aktive i løp av 48 timer.