Skip to main content

12 ting du ikke visste om FNs World Food Programme

Mottageren av årets fredspris i bilder.
, FNs World Food Programme
1*MYhmTh7_OO4C1K-bubmN6Q.jpeg
Mosambik: Skolebarn i Beira som tar med matrasjoner hjem før skolene ble stengt i april. Bilde: Karel Prinsloo/Arete/FN Mosambik.

Av Paul Anthem, Simona Beltrami og Mert Er.

Verdens største humanitære organisasjon mottar en Nobels fredspris — sammen med FNs søsterorganisasjoner, andre partnere og givere — og her er et par ting om oss du kanskje vil vite:

 

1. WFP er verdens største humanitære organisasjon og bistår 100 million mennesker i 88 land.

1*gDXWRYJfNKmEjvS8nT9FbA.jpeg
Haiti: Administrasjonsmedarbeider Chiara Camassa på WFPs varehus i Port-au-Prince. Bilde: WFP/Antoine Vallas.

2. Hver dag har vi opptil 5,600 lastebiler, 30 skip og 100 fly på farten som leverer mat og annen assistanse til noen av de mest mest øde og utfordrende stedene å nå i verden.

1*p_Hk3pibr_hifxjnoWUMMQ.jpeg
Den demokratiske republikken Kongo: WFP legger til rette for viktig flytransport og annen logistikkstøtte til det humanitære samfunnet. Bilde: WFP/Jean Pierre Kitungwa.
1*5AYjutRTANcwRgPA1kqeUw.jpeg
Den demokratiske republikken Kongo: WFP er ansvarlig for United Nations Humanitarian Air Service (UNHAS) fly. Bilde: WFP/John Wessels.

3. WFP jobber der behovet er som størst og reagerer på nødsituasjoner forårsaket av konflikt, klimasjokk, pandemier og andre katastrofer. Vi håndterer pågående kriser i 20 land eller regioner, hvorav flertallet er drevet av konflikt.

1*JZKtf2ymrjlLsRXc3L0-0w.jpeg
Bangladesh: Kontantoverføringer tildelt før flom oppstår tillater familier å forberede seg. Bilde: WFP/Sayed Asif Mahmud.

4. Vi forsyner skolemåltid til 17,3 millioner barn, og forbedrer dermed både ernæring og tilgang til potensielt livsforandrende utdanning. Siden 1990 har vi styrket nasjonale regjeringers kapasitet, og siden den tid har mer enn 40 av dem har tatt over skolemåltidsprogrammene.

1*qLDHs1T5SDuCI7EwadcwBQ.jpeg
Kirgisistan: Gratis skolemåltider inspirerer foreldre til å sørge for at barna deres går på skolen, som denne skolen i landsbyen Dyikan. Bilde: WFP/Daniil Usmanov.

5. Bidrag til WFP har økt de siste årene, og i 2019 nådde vi et rekordnivå på 72 milliarder NOK (US$ 8 billion) — men vi har fortsatt et finansieringsgap på 37 milliarder NOK (US$ 4,1 billion). Økende behov justert mot de høye kostnadene av å hjelpe mennesker i langvarige konflikter, klimarelaterte katastrofer og koronaviruspandemien betyr at vi trenger økt økonomisk støtte mer enn noen gang.

1*_8zqFzYhqcyZP-84oLhuNw.jpeg
Republikken Kongo: En kvinne i Brazzaville venter på hennes tur til å kjøpe matvarer med WFPs kontantoverføringer for urban støtte. Bilde: WFP/Alice Rahmoun.

6. WFP kobler småskalabønder til markeder i mer enn 40 land. I 2019 kjøpte vi mat verdt 335 millioner NOK (US$ 37,2 millioner) fra småskalaprodusenter som produserer mesteparten av maten i verden.

1*zT5bSV8zWW0pahSGrbtwcA.jpeg
Laos: Medlemmer av Akha-samunnet på et WFP distribusjonslokale i Luang Namtha-regionen. Bilde: WFP/Vilakhone Sipaseuth

7. 127,000 hektar av land ble utviklet og 7,000 hektar av skog ble plantet i 2019 under WFPs program Food Assistance for Assets Initiative, som forbedrer langsiktig matsikkerhet og motstandsdyktighet for klimaendringer.

1*hGDQ8yBA5C5vRCtgmaI-6A.jpeg
Kina: Den første sendingen av WFP-forsyninger — inkludert 50 sett med ikke-invasive ventilatorer — nådde Wuhan 13. mars. Bilde med tillatelse fra Yingshi Zhang.

8. WFP leverte 4,2 millioner tonn med mat i 2019, hvilket tilsvarer vekten av 840,000 asiatiske elefanter.

1*WA_OVJdEmpG5PDlOJyrQrg.jpeg
Nigeria: WFP-ansatt Elizabeth Adejoh på jobb i Makoko, verdens største flytende slum, i Lagos. Bilde: WFP/Damilola Onafuwa.

9. Mer enn tre fjerdedeler av maten vi kjøper er lokalt produsert. Dette sparer både tid og penger på transportkostnader, samt booster vekst i lokale økonomier.

1*2eHvorDnIrN2PlEWuK6-8Q.jpeg
Syria: Mødre i utkanten av Deir Ez-Zor venter på å hente mat fra et WFP-distribusjonssenter. Bilde: WFP/Jessica Lawson.

10. WFP er den største leverandøren av kontantoverføringer i det humanitære feltet. Omtrentlig 19 milliarder NOK (US$ 2,1 milliarder) verdt av assistanse ble brukt på denne måten i 64 land i 2019. Kontanter øker forbrukervalg og styrker lokale markeder.

1*vhFI7nnZKC9qGsf9cmJ4Qw.jpeg
Colombia: WFP og World Vision distribuerer 5,000 matkasser til colombianere og migranter i Soacha, nær Bogota. Bilde: WFP/Mathias Roed.

11. WFP hjelper 15 land med å forutse ekstreme klimahendelser og reagerer med forebyggende tiltak før sårbare familier blir rammet av katastrofer. Kontantoverføringer som blir mottatt i forkant av flom, tørke og storm, gjør det mulig for mennesker i faresonen å evakuere eiendeler, husdyr og ruste opp hjemmet, samt kjøpte mat, frø og nødutstyr slik at de er bedre rustet til å håndtere en matvarekrise.

1*6WqVNbHx_zkqHSOlsZJHzA.jpeg
Jemen: 4 år gamle Omar sitter på en sekk med mel fra WFP i Khawlan. Bilde: WFP/Mohammed Awadh.

12. Mer enn 50% av menneskene WFP bistår er kvinner og jenter. I 2019 var 60% av deltakerne i R4 Rural Resilience Initiative-programmet kvinner. Dette gjorde det mulig for 56,102 kvinner i syv land å bedre håndtere klimarisiko med forsikringer som beskytter mot en rekke potensielle trusler for deres levebrød.

1*VIUZok_bOFR7Gv4msucJ8w.jpeg
Zimbabwe: Bonden Rebecca mottok WFP-assistanse etter at maisavlingen hennes mislyktes tidligere i år. Bilde: WFP/Claire Nevill
Gi her for å hjelpe FNs World Food Programme med å redde og forandre liv.