Skip to main content

2019 - Statusrapport for matsikkerhet og ernæring i verden (SOFI): Beskyttelse mot økonomisk nedgang

Forsiden av rapporten, kvinne som sitter bak pærer
SOFI-rapporten 2019 bekrefter en økning i sult i verden for tredje år på rad. Det var 821 millioner kronisk underernærte mennesker i verden i fjor, en økning fra 811 året før. En av ni mennesker i verden står nå overfor sult. Afrika er den regionen med størst utbredelse av sult i verden - der lever hele en av fem i sult. Sult stiger dessverre også i Vest-Asia.

Den oppadgående trenden for sult i verden - etter flere tiår med jevn nedgang - understreker nok en gang den enorme utfordringen med å oppnå målet om å utrydde sult innen 2030. Antallet sultne mennesker i verden er tilbake på samme nivå som for ti år siden. Verden er foreløpig ikke i rute for å oppfylle målene om å utrydde sult og sikre tilgang til mat for alle.

Konflikt og klimakrisen utgjør de største driverne for sult. Årets rapport har også et spesielt fokus på økonomisk nedgang. Sult har økt i mange land der økonomien har avtatt eller falt, mest i mellominntektsland. Den største trusselen er imidlertid der det er en kombinasjon av drivere - konflikt, klimaendringer og økonomisk marginalisering.

Om serien: Statusrapport for matsikkerhet og ernæring i verden (SOFI) er en årlig flaggskipsrapport utarbeidet i fellesskap av FAO, IFAD, UNICEF, WFP og WHO for å informere om fremskritt knyttet til å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og forbedre ernæringen. Rapporten sørger for dybdeanalyse innen sentrale utfordringer for å nå dette målet i sammenheng med Agenda 2030 for bærekraftig utvikling. Rapporten retter seg mot et bredt publikum, inkludert beslutningstakere, internasjonale organisasjoner, akademiske institusjoner og offentligheten.