Skip to main content

Global matassistanse i 2018 - forebygger matkriser

Jente som drikker et glass med vann
Denne globale rapporten fokuserer på matkriser og undersøker hva som forårsaker dem, hva som avgjør størrelsen på krisen, og hvordan de kan forebygges.