Skip to main content

Seks ting som er verdt å vite om sultkrisen i Sør-Sudan 2019

Sult når nye høyder i det østafrikanske landet, men hvor mye vet du egentlig om den vedvarende krisen i Sør-Sudan?
, FNs World Food Programme
1*jq2-sv-biJ5y0Cf4RNkHsw.jpeg
Sør-Sudans konflikt og ubarmhjertige sultkrise går hardest ut over kvinner og barn. Bilde: WFP/Gabriela Vivacqua

Rekordhøyt antall mennesker i Sør-Sudan vet ikke hvor de skal få tak i sitt neste måltid, og sulten øker under den magre sesongen mellom mai og juni. Dermed opplever 6.9 millioner mennesker usikker tilgang til mat — 60 prosent av Sør-Sudans befolkning. Dette er et av hovedfunnene i rapporten "Integrated Food Security Phase Classification" (IPC) for juni 2019, som kartlegger matsikkerhet i landet.

Perioden med få avlinger sammenfaller med regnsesongen i landet, noe som fører til at det blir vanskeligere for humanitære organisasjoner å nå de som trenger det mest, og forhindrer handel i deler av Sør-Sudan.

IPC viser til standardiserte tiltak for å fastsette hvor alvorlig og omfattende matusikkerheten er. Siden begynnelsen av IPCs analyse i Sør-Sudan i 2013, har antallet mennesker i nød aldri steget så kraftig som i år.

WFPs innsats

For å stoppe lidelse peker alt mot at enda flere mennesker vil trenge livreddende assistanse i 2019. FNs World Food Programme (WFP) øker sin innsats for å nå sitt mål om å bistå 5.1 millioner mennesker med akutt nødhjelp. WFPs innsats tar også sikte på å styrke befolkningens evne til å takle fremtidige økonomiske sjokk.

Så langt har WFP satt av 173 000 tonn med mat i mer enn 60 områder for å forberede seg på at regnsesongens starter. Dette er en økning på 66 000 tonn fra tilsvarende tid året før, og vil bidra til en ny rekord der 98 prosent av målbefolkningen får hjelpen de sårt trenger.

Å bidra til at mat finnes tilgjengelig på riktig sted til riktig tid vil kunne redde liv. Det kan også bidra til lavere transportkostnader, da WFP kan frakte mer mat landeveis, i stedet for å benytte seg av kostbare flydropp. Å benytte seg av flydropp er noe som gjøres kun som siste utvei, slik som ved krevende forhold i regntiden, da mange områder er vanskelige å nå grunnet oversvømte veier. Regntiden i Sør-Sudan kan ofte vare helt til november.

1*8rrHW5zco7_e-gIxGYwrMw.jpeg
En forsinket regntid, som normalt begynner i juni og juli, kan resultere i en forsinket avling. Bilde: WFP/Gabriela Vivacqua

Dette bør du vite om situasjonen i Sør-Sudan:

1. Landet står overfor den mest kritiske matsituasjonen hittil. Det er på grunn av de langvarige og alvorlige konsekvensene den menneskeskapte konflikten, som har herjet i landet siden 2013, har hatt for folket. Konflikten, i tillegg til økonomisk stagnasjon, bidrar til at menneskeliv og levebrød ødelegges.

2. Matkrisen forverres av dårlige avlinger, de millioner mennesker som er fordrevne både innad og utenfor landet og årevis med tap av eiendeler og kilder til levebrød, samt forsinket regntid og tørke over større deler av Øst-Afrika og det Afrikanske Horn.

3. Antallet som opplever akutt matusikkerhet stiger hvert år. Sammenlignet med de tidligere magre sesongene der sult øker årlig, er årets den verste. 1.82 millioner står overfor hva IPC klassifiserer som nødsituasjon (Fase 4). Det betyr at 16 prosent av befolkningen er rammet av akutt matusikkerhet.

4. Antallet mennesker som opplever en nødsituasjon (IPCs Fase 4) eller krise (IPCs Fase 3) når det kommer til akutt matusikkerhet mellom mai og juli i Sør-Sudan har steget hvert år siden 2013.

5. IPC estimerer at omtrent 21 000 mennesker vil oppleve situasjoner tilnærmet hungersnød i juli, særlig i de hardest rammede delstatene Jonglei, Lakes og Upper Nile, når den magre sesongen er på sitt mest destruktive. Uten livreddende assistanse vil livene deres forringes kraftig.

6. Humanitær bistand kan dessverre ikke fikse alle problemene Sør-Sudan står overfor. Det må en politisk løsning til for å skape langvarig fred i landet, slik at familier kan gjenoppbygge livene sine og levebrødet sitt etter mange års urolighet.

1*xkG_yKQnTB9M8q44Xk8QHw.jpeg
Sultkrisen fører til at flere familier må rasjonere måltider. Bilde: WFP/Gabriela Vivacqua

Skrevet av Tomson Phiri.

Les mer om krisen i Sør-Sudan.