Skip to main content

Statusrapport for matsikkerhet og ernæring i verden (SOFI) 2020

Statusrapport for matsikkerhet og ernæring i verden (SOFI) er en årlig flaggskipsrapport utarbeidet i fellesskap av FAO, IFAD, UNICEF, WFP og WHO for å informere om fremskritt knyttet til å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og forbedre ernæringen. Rapporten sørger for dybdeanalyse innen sentrale utfordringer for å nå dette målet i sammenheng med Agenda 2030 for bærekraftig utvikling. Rapporten retter seg mot et bredt publikum, inkludert beslutningstakere, internasjonale organisasjoner, akademiske institusjoner og offentligheten.