Skip to main content

Sultkartet - 2019

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000107065/download/?_ga=2.254354504.1763573592.1565013101-858324046.1565013101
WFPs sultkart viser utbredelsen av undernæring blant befolkningen i hvert land fra 2016-2019. Fra Afrika til Asia, og fra Latin Amerika til nære Østen, er det 821 millioner mennesker – mer enn en av ni av verdens befolkning – som ikke får nok mat. Vårt nedlastbare sultkart gir uvurderlig informasjon som hjelper skolelærere og barn til å lære mer om den største risikoen for global helse. Det er en PDF med høy resolusjon som kan skrives ut for fremvisning.