Skip to main content

WFPs årsrapport 2018

Author: Kommunikasjonsseksjonen

Barn som tittet over morens skulder
Årsrapporten beskriver hva WFP har gjort og oppnådd innen nødhjelp, gjenoppbygging etter kriser og utvikling i 2018. Den dekker WFPs tiltak for viktige, felles plattformer og tjenester for felleskapet knyttet til humanitær bistand og utvikling.