Skip to main content

Det viktige bidraget til junioreksperter

Juniorekspert-programmet (JPO) ble etablert i 1961, omfatter hele FN systemet og er implementert i World Food Programme (WFP).

JPO-programmet gir verdifull jobberfaring og opplæringsmuligheter for unge og motiverte profesjonelle som er interessert i en karriere innenfor internasjonal utvikling.

Juniorekspertenes karrierereise

WFPs junioreksperter deler sin opplevelse og forteller hvordan deres daglige aktiviteter i felten gir motivasjon til å jobbe for de i verden som lider av sult.

Om programmet

Hvem er juniorekspertene?
WFPs junioreksperter er svært dyktige unge profesjonelle. De fleste har allerede betydelig arbeidserfaring, enten fra hjemlandet eller utlandet. Mer enn 80 prosent har tre til fem år med internasjonal arbeidserfaring. Omtrent 90 prosent har en mastergrad, og 2 prosent har en doktorgrad. De siste seks årene har 70 prosent vært kvinner.
Hva gjør en juniorekspert i WFP?
Juniorekspertene jobber i WFPs landskontorer, regionale byråer og i hovedkvarteret vårt i Roma. De hjelper oss utføre WFPs mandat om å bekjempe global sult – i nødssituasjoner med matassistanse og logistisk støtte, og i gjennomoppbygging- og utviklingssammenhenger med ernæeringsstøtte, matassistanse og ved å styrke motstandsdyktighet.
Fordelene som junioreksert
WFP gir alle junioreksperter intensiv trening og veiledning. Programmet vårt styres slik at hvert enkeltmenneskes potensiale blir maksimert. Rekrutteringsprosessen er preget av høy konkurranse, og kandidater som lykkes får unik, praktisk erfaring med å håndtere på komplekse nødsituasjoner.
Kriterier for rekruttering
Søkere må:
- Være under 32-35 år, avhengig av giverlandets utvalgskriterier.
- Ha en mastergrad innen et relevant fag
- Være flytende i engelsk. Kunnskap om en eller flere av de andre offisielle FN-språkene (arabisk, kinesisk, fransk, russisk og spansk) er svært ettertraktet.
- Ha 3 til 5 års profesjonell arbeidserfaring relatert til stillingsbeskrivelsen. Internasjonal arbeidserfaring er svært ettertraktet.

Slik er rekrutteringsprosessen:

Søknad på nett
Teknisk øvelse (dersom stillingen krever dette)
Intervju
Sluttutvalg