Skip to main content

Med mål om å nå ut til 15 millioner av de mest sårbare menneskene med matassistanse i 2023, er WFPs nødhjelpsinnsats i Jemen vår største innsats i verden.

Det nåværende nivået av sult i Jemen er uten like og forårsaker alvorlig lidelse for millioner av mennesker. Til tross for pågående humanitær assistanse, er 17 millioner mennesker matusikre. 

Andelen av barn med feilernæring er blant de høyeste i verden og ernæringssituasjonen blir stadig verre. En nylig undersøkelse viste at nesten en tredjedel av familier har mangelfulle dietter, og sjeldent har tilgang til mat som belgfrukter, grønnsaker, frukt, meieriprodukter eller kjøtt. Tallene for underernæring blant kvinner og barn i Jemen er fortsatt blant de høyeste i verden, der mer enn 1,3 millioner gravide eller ammende kvinner og 2,2 millioner barn under 5 år trenger behandling for akutt underernæring. 

Den humanitære situasjonen i Jemen er ekstremt sårbar og enhver avbrytelse av tilstrømmingen av kritiske varer som mat, drivstoff og medisiner har potensialet til å bringe millioner av mennesker nærmere sult og død. WFP krever uhindret tilgang for å nå de som trenger det mest og avverge hungersnød.

Hva gjør WFP for krisen i Jemen

Matassistanse
I 2023 har WFP som mål å gi akutt matassistanse til 15 millioner mennesker i form av matrasjoner med mel, belgfrukter, olje, sukker, salt eller kuponger/kontantoverføringer for å kjøpe samme mengde mat.
Kontantstøtte
WFP utvider kontantoverføringer i områder i Jemen der markedene er stabile nok til å tilfredsstille samfunnets grunnleggende matbehov. For å støtte dette programmet registrerer WFP mottakerne i en ny biometrisk plattform. Via dette systemet vil mennesker motta kontantoverføringer tilsvarende verdien av matkurven gitt til familiene, noe som vil sørge for en sårt trengt økning i kjøpekraft i økonomien. Mye høyere matvarepriser i sør kontra nord i Jemen gjør at kontantbeløpet er ulikt.
Ernæringsassistanse
Som svar på svært akutt, moderat og alvorlig feilernæring blant barn, sikter WFP på å gi ernæringsstøtte til 4,3 millioner gravide og ammende kvinner og barn i 2023.
Skolemåltider
WFP har som mål å bidra med daglige næringsrike mellommåltid - i form av enten daddelstenger eller høyenergikjeks - til rundt 3,4 millioner skolebarn i 2023. Programmet fokuserer på områder som har blitt hardt rammet av konflikt, noe som har ført til lav skoledeltakelse og matusikkerhet.
Logistikk
FNs humanitære luftservice, som forvaltes av WFP, fortsetter å transportere humanitære hjelpearbeidere mellom Sanaa, Djibouti og Amman. I tillegg opererer Logistics Cluster ukentlig sjøtransport for humanitære hjelpearbeidere mellom Aden og Djibouti.

Hvordan du kan hjelpe

WFP gir matvareassistanse til dem som har størst behov for hjelp i det som har utviklet seg til å bli en av verdens verste sultkriser. I 2023 har WFP som mål å gi 15 millioner mennesker nødhjelp i form av mat. WFP står overfor et betydelig finansieringsunderskudd. WFP har et akutt behov for 31,6 milliarder NOK for å sikre uavbrutt matassistanse i 2023.
Støtt oss