Skip to main content

Idai-syklonen, den sterkeste tropiske stormen som har rammet Mosambik i nyere tid, traff kystbyen Beira natten 14. mars.

Det er anslått at 1,85 millioner mennesker er berørt av syklonen og har behov for humanitær assistanse. Veier, broer og annen viktig infrastruktur har blitt skylt vekk av vannet. Det samme har 400 000 hektar med avlinger – hovedsakelig mais. Andre nøkkelressurser for levedyktighet, som husdyr og fiskeriområder, har også blitt hardt rammet.

Det nøyaktige antall ofre for syklonen – foreløpige beregninger ligger på flere hundre liv, men vil sannsynligvis stige – har enda ikke blitt fastsatt. Prioriteten er nå å forhindre ytterligere tap av liv ved å gi livreddende matvare- og helseassistanse til overlevende.

FNs World Food Programme (WFP) begynte å dele ut nødhjelp umiddelbart etter syklonen, og har som mål å nå ut til 1,7 millioner berørte mennesker.

1.85 millioner
mennesker trenger humanitær assistanse
1.7 millioner
mennesker vil bli nådd med nødhjelp
1.2 millarder kroner
er nødvendig for å gi mat til 1,7 millioner overlevende i tre måneder

Slik hjelper WFP krisen i Mosambik

  • Matvareassistanse

    WFP deler ut beriket hvete eller kornbasert grøt til ofre for syklonen som har flyktet og søker ly i skoler og kirker rundt Beira. WFP har også flydd inn 60 tonn med høyenergikjeks, som har blitt levert med flyslipp til mennesker som er isolert av flomvannet i Nhamatanda, Buzi og Chimoio.

  • Logistikk

    Tre MI-8-helikoptre er utsendt av United Nations Humanitarian Air Services, som ledes av WFP. De leverer mat, vann, medisiner, telt og større varer som filtreringssystemer til vann, samt humanitære hjelpearbeidere til isolerte områder. Et dedikert fraktfly med en kapasitet på åtte metriske tonn støtter også det større humanitære felleskapets nødhjelpsinnsats.

  • Telekommunikasjon i nødstilfeller

    Som leder av Emergency Telecommunications Cluster har WFP jobbet for å gjenopprette viktige nettverk som kan akselerere innsatsen for nasjonale myndigheter og humanitære partnere.

Slik kan du hjelpe