Skip to main content

Det tørre savanneområdet Sahel grenser til Sahara i nord, og strekker seg på tvers av de vestafrikanske landene Burkina Faso, Tsjad, Mali, Mauritania, Niger og Senegal.

I tillegg til fattigdommen, matvareusikkerheten og feilernæringen som allerede påvirker disse landene i varierende grad, har tørke, mislykkede innhøstinger og høye priser på basisvarer medført en tidlig ankomst av dette årets "magre sesong" – den verste siden 2014. Oppimot 5,8 millioner mennesker står i fare for alvorlig sult mellom juni og september. Hvis responsen ikke er tilstrekkelig kan dette nummeret øke til 6,5 millioner.

Kvinner og barn vil bli hardest rammet. Familier har rapportert at de har kuttet ned på daglige måltider, og barn er for svake til å gå på skolen. Oppimot 5,5 millioner barn i de seks landene står i fare for å bli akutt feilernærte, inkludert 1,6 millioner står overfor alvorlig akutt feilernæring – en 50 prosents økning i løpet av det siste året.

Fraværet av regn har ikke bare ødelagt avlingene, men har også redusert tilgangen til fôr og vann til kveg. Tidlig husdyrmigrering fører til overbeiting og spenninger mellom nomader og lokalsamfunn.

Politisk ustabilitet, konflikt og usikkerhet – inkludert ekstremisme – i noen av landene i regionen, forverrer situasjonen ytterligere gjennom å svekke strømmen av mat, handel og bistand. I Burkina Faso og Mali lever noen av de hardest rammede befolkningene i områder som er usikre og vanskelige å nå, og hvor levering av assistanse er vanskelig. Stengte grenser i Niger og Tsjad forhindrer gjetere fra å nå beiteområder og markeder for å selge husdyrene sine – en typisk håndteringsmekanisme når det er knapt med mat.

For å redde liv og forhindre hungersnød, leverer FNs World Food Programme (WFP) nødhjelp i form av matvareassistanse og kontantbasert assistanse til de mest sårbare. Målet er å nå 3,5 millioner mennesker i de seks landene.

WFP støtter også motstandsdyktigheten til individer og samfunn gjennom å bygge eller gjenoppbygge infrastruktur, diversifisering av levebrød og restaureringen av økosystemer. WFP bistår også med skolemåltider og ernæringsstøtte.

I Niger økte WFP livsgrunnlaget til en million mennesker i 2017 gjennom etablering av landsbyaktiva – inkludert vanningsanlegg formet som halvmåner, som bidrar til å kanalisere vann inn i tørr jord, slik at avlinger kan vokse – og sosiale beskyttelsesforanstaltninger.

5,8 millioner mennesker
i seks land kommer til å trenge matvareassistanse mellom juni og september 2018
5,5 millioner barn
i seks land er i faresonen for akutt feilernæring
NOK 1,4 milliarder
trengs for å møte behovene til 3,5 millioner mennesker under den magre sesongen

WFP i Sahel

Hva WFP gjør for krisen i Sahel

 • Burkina Faso

  Matvareassistanse og kontantbasert assistanse startet i slutten av mai i landets Sahel- og østregioner, hvor WFP planlegger å hjelpe 725,700 mennesker.
 • Tsjad

  Distribusjon av WFPs matvareassistanse for den magre sesongen begynte tidlig i mai i den østlige regionen Wadi Fira. Utdelingen skal vare i fem måneder og skal fortsette i fem andre regioner i Sahel, til mer enn en 185,000 mennesker. Målet er å hjelpe 700,000 mennesker i løpet av den magre sesongen.
 • Mali

  WFP har gjennomført mars-til-mai utdelinger til 186,000 mennesker. Samlet planlegger WFP Mali å hjelpe mer enn 600,000 mennesker i den magre sesongen.
 • Mauritania

  WFP gjennomførte utdelinger til nesten 35,000 mennesker i april og mer enn 65,000 i mai. Samlet sett planlegger WFP å hjelpe mer enn 427,000 mennesker gjennom matvareutdelinger og kontantbasert assistanse.
 • Niger

  Utdelinger begynte i juni og pågår fortsatt, med mer enn 400,000 mennesker hjulpet med mat og kontanter. Nesten 25,000 barn under to år får kosttilskudd utarbeidet for å forhindre feilernæring. WFP planlegger å hjelpe mer enn 830,000 mennesker.
 • Senegal

  I første halvdel av juni gjennomførte WFP sine første utdelinger av matkuponger til nesten 45,000 mennesker i det nordlige Podor-distriktet. En andre utdeling av kuponger i tillegg til et ernæringsprodukt er planlagt til mer enn 20,000 mennesker i Matam-distriktet i juli. For å støtte innsatsen til myndighetene i Senegal vil 140,000 mennesker motta støtte denne magre sesongen

Hvordan du kan hjelpe

Bidra i dag, og gi livreddende mat til de familiene som trenger det mest