Skip to main content

Nødsituasjoner beskrives som “akutte situasjoner hvor det er klare tegn på at en hendelse eller en serie av hendelser har inntruffet, som har forårsaket menneskelig lidelse eller umiddelbart truer liv eller menneskers livsgrunnlag, som den ansvarlige myndighet ikke har kapasitet til å håndtere. Nødsituasjoner er en unormal hendelse eller serie av unormale hendelser som forårsaker endring i samfunnslivet i omfattende grad.”

I mer enn 50 år har FNs World Food Programme (WFP) bidratt med akutt matvareassistanse i nødsituasjoner, ofte i konflikter, i tiden etter konflikter og ved katastrofer.

WFP fortsetter arbeidet med å hjelpe millioner av mennesker som er fordrevet, hjemløse eller fratatt sine grunnleggende ressurser på grunn av katastrofale hendelser, enten de er menneskeskapte eller naturlige, unngåelige eller ikke. Gjennom flere tiår med kriser og utallige inngrep har WFP utviklet en unik ekspertise i å takle nødsituasjoner. Dette gjelder både utforming av programmer – policyer og konsepter som veileder handlingene våre – og mekanismene innen beredskap og respons.