Skip to main content

Norge og Island hjelper WFP med å respondere når sult er på sitt høyeste i Malawi

LILONGWE – FNs World Food Programme (WFP) har tatt i mot et bidrag på totalt 44 millioner NOK fra Norges regjering og Islands regjering for å støtte tusenvis av mennesker som står overfor alvorlig sult på toppen av den magre sesongen i Malawi.

Det felles bidraget – bestående av 39 millioner NOK fra Norge og estimert 5 millioner NOK fra Island – vil gi avgjørende humanitær bistand, gjennom kontantoverføringer, til ca. 270 000 mennesker i Balaka og Chikwawa-distriktene, hvor småskala bønder er hardt rammet av klimasjokk og økende matvarepriser.

«Vi roser regjeringene i Norge og Island for deres sterke engasjement for å sikre matsikkerheten til de mest sårbare i denne usedvanlig vanskelige magre sesongen» sier Paul Turnbull, WFPs landdirektør i Malawi. «Når verdensledere og eksperter møtes på COP27 i Egypt må vi fremheve det presserende behovet for å hjelpe samfunn i frontlinjen av klimakrisen og investere i varige løsninger»

Rundt 3,8 millioner mennesker anslås å være akutt matusikre og har behov for matassistanse mellom oktober 2022 og mars 2023 i følge den nyeste «Integrated Food Security Phase Classification (IPC)» rapporten – en økning på over 130% sammenlignet med samme tid i fjor. Malawi har blitt sterkt påvirket av den globale matkrisen, hvor de ødeleggende effektene av naturkatastrofer har blitt forverret av stigende priser på mat, energi og gjødsel delvis forårsaket av konflikten i Ukraina.

«Norge gjentar sitt engasjement for et mer matsikkert og motstandsdyktig Malawi», sier Hennes Eksellens Ingrid Marie Mikelsen, kongeriket Norges ambassadør i republikken Malawi. «Norge anerkjenner den mangeårige ekspertisen WFP og andre aktører har med å yte viktig og hensiktsmessig bistand i tider som disse for å sikre at flere mennesker ikke rammes av sult».

Koordinerte intervensjoner vil sikre en mest mulig effektiv og vidtrekkende respons takket være ressurser mobilisert både av Malawis regjering, humanitære og utviklingspartnere.

«Island er fortsatt standhaftig i sin støtte til sårbare malawiere som risikerer å sulte», sa Inga Dóra Pétursdóttir, Head of Mission for Islands ambassade i Malawi. Den økende risikoen for klimasjokk forverrer en ond sirkel av matusikkerhet, og det er derfor Island har inngått et partnerskap med WFP for å hjelpe sårbare familier med å dempe og håndtere konsekvensene av disse sjokkene.

"Malawis regjering er takknemlige overfor Norge og Island for deres generøse bidrag til responsen for den magre sesongen for 2022-2023», sier Charles Kalemba, Kommisær for avdelingen for katastrofehåndteringsaker. «Deres støtte vil sikre at færre malawiere går sultne og at Malawi kan forbli fokusert på sine utviklingsmål».

Samarbeidet mellom de nordiske nasjonene er ikke kun basert på politisk historie og geografisk plassering, men også på felles verdier som demokrati, tillit, åpenhet, likhet, rettferdighet og bærekraft. Både Island og Norge har gitt katalytisk finansiering til WFPs skolemåltidsprogrammer i Malawi, og var de første støttespillerne til modellen med lokalprodusert skolemat som startet i 2014.

Norge gir for tiden direkte økonomisk støtte til WFPs lokalproduserte skolemat, og støtter i tillegg FNs «Felles program for Jenters Utdanning» – et program verdt 398 millioner NOK implementert i fellesskap av WFP, UNICEF og UNFPA. Norge var også en sentral støttespiller for WFPs aktiviteter under «COVID-19 Urban Cash Initiative (CUCI)» responsen i 2020.

Siden 2014 har Island støttet WFP skolemataktiviteter i Mangochi, og har nylig utvidet støtten til å også inkludere motstandsbyggende aktiviteter i samme distrikt. I tillegg støttet Island WFP-aktiviteter knyttet til den nasjonale COVID-19-responsen, samt ga støtte til flomofre i Chikwawa-distriktet tidligere i år.

 

For redaktører:

Last ned høyoppløselige bilder her

 

 

#########

 

Om WFP

FNs World Food Programme er verdens største humanitære organisasjon som redder liv i nødssituasjoner og bruker matassistanse til å bane vei for fred, stabilitet og velstand for mennesker som kommer seg etter konflikt, katastrofer og virkningen av klimaendringer.

Norge er blant WFPs viktigste givere av fleksible midler. Fleksible midler gir WFP fleksibilitet og gjør det mulig å reagere raskt og effektivt når katastrofer inntreffer, finansiere glemte kriser og sikre at bistand når de som trenger det mest. 

Følg oss på Twitter @wfp_media @wfp_Malawi

Emner

Malawi Matvaresikkerhet Finansiering

Kontakt

Badre Bahaji, WFP Malawi,
Tel. +265 994 726 999,
E-post: badre.bahaji@wfp.org