Skip to main content

Norge samarbeider med FAO og WFP for å støtte bønder i Uganda som er rammet av klimakrisen

KAMPALA – FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) og FNs World Food Programme (WFP) har ønsket velkommen et bidrag på NOK 48 millioner (USD 4,7 millioner) fra Norge for å i fellesskap implementere programmer som øker motstandsdyktigheten mot klima og forbedrer mat- og ernæringssikkerheten for 8000 familier i underregionen Teso i det østlige Uganda.

Programmet "Building Climate-Resilience for Food and Nutrition Security of Smallholder Farming Households in Teso Sub-Region in Uganda" vil prioritere familier ledet av kvinner i Kaberamaido og Katakwi-distriktene i Teso. 

"Teso er et svært sårbart område, og uten akutte intervensjoner som vil gjøre en langsiktig forskjell i folks liv vil folk fortsette å lide av høye nivåer av matusikkerhet og underernæring. Vi vet at i FAO og WFP har vi partnere som er erfarne og forpliktet til å gi den hjelpen som trengs", sa Elin Ostebo Johansen, Norges ambassadør i Uganda. 

Påfølgende dårlige og under gjennomsnittet sesongmessige innhøstninger av mat og husdyrproduksjon, forverret av konflikt, stigende matpriser, skadedyr og sykdommer, har forårsaket utbredt matusikkerhet i Teso. I følge "Integrated Food Security Phase Classification Analysis (IPC)" opplevde anslagsvis 30% av befolkningen i Teso (625 000 mennesker) krisenivåer av matusikkerhet (IPC fase 3 eller høyere) mellom juni og august 2022.  

"Underregionen Teso er blant de mest kritisk sårbare for klimaendringer, og det forventes at hyppigheten av kraftig nedbør vil øke noe som øker risikoen for flom og jordskred", sa Antonio Querido, FAOs representant i Uganda. "I tillegg utvikler systemene for landbruksproduksjon i underregionen Teso seg fra historiske pastorale systemer til faste produksjonssystemer for avlinger og husdyr. Dette utsetter i stor grad området for ekstreme klimatiske svingninger og miljøforringelse. Prosjektet vil bruke "Farmer Field School" metodikken for å bringe utvidelsetjenester nærmere bøndene og demonstrere klimasmarte landbrukspraksiser for å fremme adopsjon, og bygge bønders motstandskraft mot effektene av klimaendringer", la han til.

Fellesprogrammene vil fokusere på å: styrke matsystemer ved å forbedre den tekniske kapasiteten til nasjonale og lokale myndigheter for å reagere på matusikkerhet og klimasjokk, forebygge akutt underernæring blant små barn og gravide og ammende kvinner ved forbedret tilgang til næringsrik mat og gjennom sosial atferdsendringskommunikasjon, øke bøndenes inntekter ved å redusere tap etter innhøsting og forbedre markedskoblinger, klimatilpasningsteknikker som innføring av tørketolerante avlinger og implementering av bærekraftig arealforvaltningspraksis.

"Klimarelaterte katastrofer som f.eks. tørke og flom, forsterket av konflikt, fattigdom, økende kostnader for mat og energi, og avlings- og husdyrsykdommer har etterlatt hundretusener av sultne mennesker i det østlige Uganda, sier Abdirahman Meygag, WFPs landsdirektør i Uganda. "Det er avgjørende at vi alle kommer sammen for å implementere langsiktige løsninger for å takle kronisk matusikkerhet i regionen ved å bygge kapasiteten til både bønder og myndigheter til å takle et endret klima."

For redaktører: 

Om FAO: FNs mat og landbruksorganisasjon er et spesialisert byrå i FN som leder internasjonal innsats for å bekjempe sult. FAOs mål er å oppnå matsikkerhet for alle og sørge for at alle mennesker har regelmessig tilgang til nok mat av høy kvalitet til å leve et aktivt og sunt liv

Om WFP: FNs World Food Programme er den ledende humanitære organisasjonen som redder liv og forandrer liv, leverer mathjelp i nødstilfeller og jobber med lokalsamfunn for å forbedre ernæring og bygge motstandskraft.

Norge er blant WFPs viktigste givere av fleksible midler. Fleksible midler gir WFP fleksibilitet og gjør det mulig å reagere raskt og effektivt når katastrofer inntreffer, finansiere glemte kriser og sikre at bistand når de som trenger det mest. 

Emner

Uganda Norway Klima Katastrofe-risikoreduksjon Matvaresikkerhet Finansiering Ernæring

Kontakt

Patience Akumu WFP/Uganda email: firstname.lastname@wfp.org

Anita Tibasaaga FAO/Uganda email: firstname.lastname@fao.org