Skip to main content

Søk

Tilbakestill søk

Krisen i Kasaï

Konflikt og sult driver hverandre i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo). Uroligheter spredt over flere provinser er den største driveren for at folk må flykte, noe som ofte fører til sult. Matusikkerhet fortsetter å øke i DR Kongo og 21.8 millioner mennesker har ikke nok å spise. Anslagsvis 5 millioner barn er akutt underernærte.

Krisen i Sahel

Stadig flere væpnede konflikter, forverret sikkerhet, utbredt fattigdom og klimaendringer utgjør en reell trussel for landene i det sentrale Sahel. Angrep på sivile og infrastruktur, samt konflikt mellom statlige og ikke-statlige væpnede grupper har ført til massiv befolkningsforskyvning i Burkina Faso, Mali og Niger.

Krisen i Sør-Sudan

Matvareusikkerheten i Sør-Sudan har nådd det mest ekstreme nivået siden landet ble uavhengig i 2011. Den akutte hungersnøden har blitt lindret etter en kraftig forsterking av den humanitære responsen. Likevel er situasjonen fremdeles alvorlig rundt i landet, og nesten 7 millioner mennesker – 60% av befolkningen – opplever vanskeligheter med å skaffe nok mat hver dag.

Krisen i Syria

Mens krisen i Syria går inn i sitt tiende år, forblir den humanitære situasjon vanskelig. Millioner av mennesker har blitt fordrevet fra hjemmene deres, og de som er igjen sliter med å få tilgang til tilstrekkelig mat og med å gjenoppbygge livene deres. Konflikt, fordrivelse og økonomisk press driver sult, og syriske familier trenger vår hjelp mer enn noen gang.