Skip to main content

WFPs misjon er å sikre at alle barn i skolealder har tilgang på skolemåltider og er friske og klare for å lære

  • 73 millioner barneskolebarn har behov for skolemat
  • 370 millioner barn gikk glipp av skolemat på grunn av COVID-19
  • 10 kroner investert i skolemat gir 90 kr i avkastning

Hver dag går millioner av barn til skolen på tom mage. Sult påvirker konsentrasjonen deres og evnen til å lære. Det er også millioner av barn - spesielt jenter - som rett og slett ikke går på skolen fordi familiene deres trenger at de hjelper til på jordene eller med andre huslige oppgaver. I konfliktrammede land er det dobbelt så stor sannsynlighet for at barn ikke går på skolen sammenlignet med jevnaldrende i stabile land, og det er 2,5 ganger mer sannsynlig for jenter. 

FNs World Food Programme (WFP) har seks årtier med erfaring i å støtte skolemat- og helseinitiativer, og samarbeider med mer enn 100 land for å sette opp bærekraftige nasjonale programmer for skolemat. WFPs ultimate mål er å oppfordre til og legge til rette for nasjonalt statlig eierskap av disse programmene - en overgang som allerede har skjedd i 48 land. I 2020 mottok 15 millioner skolebarn næringsrike måltider og snacks fra WFP. Ved å samarbeide med regjeringer for å bygge kapasitet har WFP bidratt til å styrke nasjonale skolematprogrammer i 65 land, noe som har hjulpet ytterligere 39 millioner barn. WFP er også en stolt støttespiller for koalisjonen for skolemat (School Meals Coalition), som har som mål å forbedre eller gjenopprette nasjonale, bærekraftige skolematprogrammer for å sikre at alle barn har muligheten til å få et sunt, næringsrikt måltid på skolen innen 2030. 

Bedre helse og næring gjør at barn kan lære og prestere bedre, og utvider dermed utdanningsmulighetene deres. Skolemat og helseprogrammer styrker jenters stilling ved å fraråde foreldre til å gifte dem bort tidlig, noe som kan sette en stopper for utdanningen deres og resultere i graviditeter hos barn. Skolematprogrammer kan virke som et insentiv for foreldre til å sende og holde barna på skolen. De frigjør foreldre fra å måtte sette av budsjett til lunsj, de styrker inntekter og bidrar til å avskaffe fattigdom - skolemåltider representerer 10% av inntekten til fattige og sårbare husholdninger og er dermed en betydelig innsparing for familier med mer enn et barn. 

Ved å gagne både barn og familiene deres kan skolematprogrammer bidra til å bygge såkalt "menneskelig kapital" - summen av en befolknings helse, ferdigheter, kunnskap, erfaring og vaner. 

Når skolematprogrammer er knyttet til lokal produksjon og småskala bønder gagner de også den lokale økonomien. I visse situasjoner kan de bidra til å bygge tillit til nasjonale utdanningssystem og fremme sosial inkludering.

For tiden trenger 73 millioner barn som lever i ekstrem fattigdom i 60 land akutt ernæringsassistanse. WFPs nye strategi for skolemat, som ble publisert i januar 2020, bekrefter organisasjonens forpliktelse til å sikre at alle barneskolebarn har tilgang på næringsrike måltider på skolen. WFP samarbeider med partnere for å sikre at måltidene ledsages av en bredere pakke av helse- og ernæringstjenester, slik som ormekurer, helseundersøkelser, vaksiner og WASH (vann-, hygiene- og sanitæropplæring).

WFP arbeider med regjeringer for å skreddersy responsen sin: i nødsituasjoner hvor land ikke har kapasitet til å dekke ernærings- og utdanningsbehovene til alle sårbare barn skalerer WFP opp dekningen og aktivitetene sine. I mer stabile situasjoner hjelper WFP til med å styrke systemer og gir teknisk assistanse, forbedrer omfanget og kvaliteten på nasjonale programmer og støtter regjeringer i arbeidet med innovasjon og testing av nye tilnærminger.

Ressurser og publikasjoner

WFPs strategi for skolemat
I denne strategien (2020-2030) legger WFP frem sin visjon om å jobbe med regjeringer og partnere for å sammen sikre at alle barneskolebarn har tilgang på skolemåltider av høy kvalitet, sammen med en bredere integrert pakke av helse- og ernæringstjenester. Les mer
Retningslinjer og manualer
WFPs retningslinjer og manualer hjelper skoler og regjeringer med å nå så mange elever som mulig med næringsrike måltider for å sikre at elevene er friske og klare for å lære. Når hundrevis og tusenvis av elever nå er ute av skolen jobber WFP og partnerene for å dempe effekten av COVID-19 pandemien på skolebarn gjennom rammeverk for gjenåpning av skoler.
Påvirkningsarbeid
Forskning
"2020 State of School Feeding Report" bruker de best tilgjengelige datakildene for å beskrive de viktigste aspektene knyttet til dekning, implementeringspraksiser og kostnader ved skole-baserte helse- og ernæringsprogrammer verden rundt. Den har også som mål å analysere retningen og omfanget av endringer mellom 2013 og 2020, og å gi en oppdatering på forbedringer i beviser og forståelsen av skolematprogrammer.
Historier
Finn podkaster, historier og oppdateringer om elevene og lokalsamfunnene som mottar skolemåltider.

Skolemåltider bidrar også til:

Fire barn som smiler og holder opp fatene sine

Menneskelig kapital

Skolematprogrammer spiller en viktig rolle i å hjelpe barn med å realisere potensialet sitt - både for seg selv og for lokalsamfunnet sitt. Å investere i utvikling av menneskelig kapital for barn er en av de mest effektive og produktive investeringene et land kan gjøre.
Jente som spiser mat på skolen

Jenter

Skolehelse og ernæring, inkludert skolemåltider, gir et insentiv for familier til å sende jenter på skolen og bidrar til at jenter blir på skolen, spesielt i tenårene. I tillegg er det effektivt med på å forhindre tidlig ekteskap og utsette den første graviditeten, noe som kan fange kvinner i fattigdom og sosial ekskludering.
Barn i kjøkkenhagen til skolen

Matsystemer

Lokalprodusert skolemat har potensiale til å ikke bare skape etterspørsel for mer variert og næringsrik lokal og tradisjonell mat, men også lage stabile markeder, styrke det lokale landbruket, påvirke landlig transformasjon og styrke lokale matsystemer.