Skip to main content

Niger viser hvordan WFP og partnere kan forandre liv i Afrikas Sahel-region

I en tid med nye dystre funn om sult bidrar et helhetlig initiativ til å skape matsikkerhet og motstandskraft mot sammenkoblede sjokk.
, Pamela Gentile
A woman waters a community garden under a baking sun in Satara, Niger. Photo: WFP/Souleymane Ag Anara
En kvinne vanner en felles hage i stekende sol i Satara i Niger. Bilde: WFP/Souleymane Ag Anara

Klokken er ikke engang tolv i Satara, en avsidesliggende landsby i Nigers sørvestlige Tillaberi-region, og gradestokken nærmer seg allerede 40 grader. Den asfalterte veien til landsbyen er humpete og sandete. For de som bor her er imidlertid veien og den intense varmen en del av hverdagen.

De høye temperaturene har ikke hindret Foureyratou Saidou, en enslig firebarnsmor og nybakt enke, i å ta seg av den lokale felleshagen ved siden av landsbyen. Det er verdt det.  

"I denne hagen dyrker og høster vi nå løk, tomater, salat og andre grønnsaker som vi spiser og kan selge på det lokale markedet", sier hun. "Før hadde vi ikke mye å leve for. Nå har vi det, og vi vil ikke dra herfra."

Thanks to a WFP-supported community gardening project in Satara, Niger, participants like Foureyratou Saidou are seeing their incomes grow, along with their hopes for the future. Photo: WFP/Pamela Gentile
Takket være et WFP-støttet hageprosjekt i Satara i Niger har deltakere som Foureyratou Saidou fått økte inntekter og håp for fremtiden. Bilde: WFP/Pamela Gentile

Foureyratou er en av tusenvis av bønder som nyter godt av FNs World Food Programme (WFP) sitt integrerte program for motstandskraft, som ble lansert for nesten ti år siden i Niger og fire andre Sahel-land (Burkina Faso, Tsjad, Mali og Mauritania).

Initiativet, som støtter nigerske myndigheters nasjonale prioriteringer og samarbeider med en rekke FN-partnere og ikke-statlige partnere, dekker aktiviteter som landrehabilitering, diversifisering av levebrød, skolemåltider, ernæringstiltak og forbedret landbruksproduksjon og markedstilgang. 

Så langt har initiativet hjulpet tre millioner mennesker i Sahel-regionen - deriblant 1,8 millioner i 2000 landsbyer i Niger i fjor - med å forberede seg bedre på og komme seg etter en lang rekke sammenkoblede sjokk, deriblant klimaendringer, jordforringelse, skyhøye priser og konflikter.

Women sell their garden surplus at a local market in Niger's Tillaberi region. Photo: WFP/Pamela Gentile
I Niger nyter 1,8 millioner mennesker godt av WFPs integrerte motstandskraftsprogram. Photo: WFP/Pamela Gentile

Disse resultatene er desto viktigere i dag, ettersom nylig offentliggjorte ekspertfunn viser at den akutte matusikkerheten i Sahel forventes å nå det høyeste nivået på 10 år i juni. I Niger forventes det at rundt 3,3 millioner mennesker vil være akutt sultne i den magre perioden mellom juni og august - en økning fra 2,5 millioner i dag. 

"For å snu disse tallene kreves det ikke bare kortsiktige tiltak, men først og fremst at aktørene går sammen om å implementere mer bærekraftige og transformative løsninger i stor skala", sier WFPs landdirektør i Niger, Jean-Noel Gentile. "Gjennom våre integrerte prosjekter for motstandskraft gir WFP sammen med myndighetene og partnere sårbare befolkningsgrupper de verktøyene de trenger for å klare seg."

Trapper opp

WFP har trappet opp sine aktiviteter for motstandskraft i Niger, ettersom funn har vist at aktivitetene har gjenopprettet naturressursene, økt jordbruksinntektene, redusert migrasjon og konflikter om knappe ressurser og forbedret utdanning og ernæring.

"Alt begynner med jorda", sier Volli Carucci, som leder WFPs program for motstandskraft. "Uten produktiv jord blir det ingen matproduksjon. Jorda er utgangspunktet for robuste matsystemer som lokalsamfunnene kan basere seg på."

An aerial view of WFP-supported community gardens in Niger's Tillaberi region, which are part of a broader, multi-partner Sahel resilience initiative. Photo: WFP/Souleymane Ag Anara 
Et flyfoto av WFP-støttede felleshager i Tillaberi-regionen i Niger, som er en del av et større initiativ for økt motstandskraft i Sahel. Photo: WFP/Souleymane Ag Anara 

Det er tilfellet i Satara, der et WFP-støttet hageprosjekt har forvandlet tidligere ufruktbar jord. 

Foureyratou er nå stolt medlem av et landsbykooperativ som selger hagens overskudd - utover det medlemmene beholder for å brødfø familiene sine - på det lokale markedet. Overskuddet brukes til investeringer på lokalt nivå for å forbedre jordas produktivitet. Dette er bare ett av mange eksempler på hvordan WFP bidrar til å knytte bøndene bedre til markedene, øke fortjenesten og øke tilgangen på mat. 

Mens særlig mange menn har forlatt landsbyer som Satara på jakt etter arbeid, ser Foureyratou nå grunner til å bli værende. 

"Jeg jobber for barnas helse og for å gi dem muligheten til å studere og bli boende i landsbyen vår", sier hun. "Jeg vil at hagen skal vokse seg større, slik at vi får mer å selge og mer inntekter å investere i familien og lokalsamfunnet."

Trees growing in half moons in Satara, Niger. The technique helps absorb rainwater and replenish the earth. Photo: WFP/Souleymane Ag Anara
Trær som vokser i halvmåner i Satara i Niger. Teknikken bidrar til å absorbere regnvann og forsyne jorden med nytt vann. Bilde: WFP/Souleymane Ag Anara

Også andre steder er det endringer på gang. I regioner som er hardt rammet av matvarekrisen viste undersøkelser at hele 80 prosent av landsbyene som mottok støtte fra WFPs aktiviteter for motstandskraft ikke trengte humanitær hjelp i fjor - i motsetning til andre landsbyer i de samme områdene som gjorde det. Det betyr at rundt en halv million mennesker ikke trengte nødhjelp, tilsvarende rundt 30 millioner dollar i besparelser, takket være WFP og våre partneres flerårige investeringer i bygging av motstandskraft.

Programmene, som også fremmer kvinners deltakelse og myndiggjøring, gjennomføres over hele landet. Men mye av fokuset ligger på områder med størst matusikkerhet, der det ofte er konflikt eller store konsentrasjoner av mennesker på flukt, noe som øker etterspørselen etter knappe ressurser.

Women work on a WFP land rehabilitation project in Niger, which promotes reforestation and delivers products like fodder that participants can sell. Photo: WFP/Souleymane Ag Anara
Kvinner jobber i et WFP-prosjekt for rehabilitering av landområder i Niger, som fremmer skogplanting og leverer produkter som fôr som deltakerne kan selge. Bilde: WFP/Souleymane Ag Anara

Initiativene omfatter blant annet rehabilitering av landområder ved hjelp av teknikker som å grave "halvmåner" som bremser og fanger opp regnvann, noe som bidrar til å gi næring til jorden og forbedre planteveksten. Så langt har mer enn 233 000 hektar blitt rehabilitert siden initiativet ble lansert i 2014. WFP planlegger nå å utvide til nye områder og utstyre flere mennesker med verktøyene de trenger.

Forbilde for lokalsamfunnet

Rundt landsbyen Gaffati sørøst i Niger deltar for eksempel rundt 300 mennesker i et WFP-støttet skogplantingsprosjekt der akasietrær, lokale busker og gress til fôr vokser frem i en region som er blitt ufruktbar på grunn av sesongmessig tørke, oversvømmelser, overbeite og andre skadelige praksiser.

Deltakerne har diversifisert inntektene sine ved å selge fôret. De ekstra pengene har ført til at færre migrerer på jakt etter arbeid, og nye matbutikker har åpnet i landsbyen.

I tillegg til å tilby opplæring i jordbruks- og treplantingsteknikker, støtter WFP og andre partnere også skolemat og behandling av underernæring, og informerer landsbyboerne om viktige temaer som hygiene i hjemmet og amming.

Alia Issaka, who participated in a WFP-supported nutrition programme, says she wants to be a role model for women in her village. Photo: WFP/Pamela Gentile
Alia Issaka, som deltok i et WFP-støttet ernæringsprogram, sier at hun ønsker å være et forbilde for kvinner i landsbyen sin. Bilde: WFP/Pamela Gentile

"Jeg er fast bestemt på å lære andre kvinner alt jeg har lært de siste årene om hvordan vi lager sunn og næringsrik mat til barna våre, og hvordan vi tar vare på oss selv som mødre", sier 40 år gamle Alia Issaka, en alenemor til åtte barn som deltar i et lokalt ernæringsprogram.

"Det er ingen enkel jobb å være en rollemodell for lokalsamfunnet", legger Alia til, som leder en lokal kvinneforening. "Men jeg føler et ansvar, slik at flere kvinner kan delta i beslutningsprosesser og forbedre familiens helse."

WFP og partnerne trenger ytterligere ressurser for å fortsette å oppskalere og støtte Nigers myndigheter i arbeidet med å øke rekkevidden og effekten av programmer for å styrke motstandskraften i hele landet.

Lær mer om WFPs arbeid i Niger

Det er på
tide å handle

WFP er helt avhengig av frivillige bidrag, så hver donasjon teller.
Støtt oss